หมวด: การทูตและการทหาร

บทความทั้งหมด

ขีดความสามารถปืนใหญ่อัตตาจรขนาด 122 มิลลิเมตร PLZ-07 ของจีน

ปืนใหญ่อัตตาจร PLZ-07 ของจีน

หมวด: ประวัติศาสตร์

บทความทั้งหมด

M198 ปืนใหญ่ลากจูงขนาด 155 มิลลิเมตรของสหรัฐฯ สมัยสงครามเย็น

ประวัติปืนใหญ่ M198 ขนาด 155 มิลลิเมตรของสหรัฐฯ

อุบัติการณ์ U-2 เดือนพฤษภาคม ค.ศ.1960

รับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล

กรอกอีเมลของคุณในช่องด้านล่าง เพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารผ่านทางอีเมลของคุณ