หมวด: การทูตและการทหาร

บทความทั้งหมด

เอเชียกลางไม่ให้สหรัฐฯใช้ฐานทัพปฏิบัติการในอัฟกานิสถาน สหรัฐฯขอใช้น่านฟ้าปากีสถาน

คีร์กีซสถานและอุสเบกิสถานปฏิเสธไม่ให้สหรัฐฯใช้ฐานทัพปฏิบัติการในอัฟกานิสถาน สหรัฐฯหันไปเจรจาขอใช้น่านฟ้าปากีสถานแทน

หมวด: ประวัติศาสตร์

บทความทั้งหมด

PTRD-41 ปืนไรเฟิลต่อสู้รถถังของโซเวียตในสงครามโลกครั้งที่สอง

ประวัติปืนไรเฟิลต่อสู้รถถัง PTRD-41 ของสหภาพโซเวียต ในสงครามโลกครั้งที่สอง

ขีปนาวุธ 9K52 Luna-M (FROG-7) ของสหภาพโซเวียต

รับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล

กรอกอีเมลของคุณในช่องด้านล่าง เพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารผ่านทางอีเมลของคุณ