หมวด: การทูตและการทหาร

บทความทั้งหมด

ยูเครนพอใจประสิทธิภาพ BMP-1 รุ่นอัพเกรด แต่อาจมีรถรบทหารราบไม่พอใช้

ยูเครนพอใจขีดความสามารถรถรบทหารราบ BMP-1 รุ่นอัพเกรด ใช้งานต่อได้อีก 20 ปี

หมวด: ประวัติศาสตร์

บทความทั้งหมด

รับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล

กรอกอีเมลของคุณในช่องด้านล่าง เพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารผ่านทางอีเมลของคุณ