รัสเซียสนับสนุนซีเรียสร้างฮาเกีย โซเฟียจำลองหลังตุรกีเปลี่ยนเป็นมัสยิด

ภาพฮาเกีย โซเฟียโดย Mesut Toker จาก Pixabay

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา ตุรกีประกาศยกเลิกสถานะพิพิธภัณฑ์ของวิหารฮาเกีย โซเฟีย (Hagia Sophia) ในนครอิสตันบูลของตุรกี เปลี่ยนไปเป็นมัสยิด ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจในประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ โดยเฉพาะนิกายออร์โธดอกซ์ รวมถึงรัสเซีย เนื่องจากฮาเกีย โซเฟียในอดีตเป็นโบสถ์คริสต์ออร์โธดอกซ์ของจักรวรรดิไบแซนไทน์หรือโรมันตะวันออก นครอิสตันบูลในอดีตก็คือกรุงคอนสแตนติโนเปิล จนกระทั่งถูกจักรวรรดิออตโตมันสมัยสุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 ตีแตกเมื่อปี ค.ศ.1453 หลังจากนั้นฮาเกีย โซเฟียก็กลายเป็นมัสยิด จนกระทั่งจักรวรรดิออตโตมันล่มสลายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์กต้องการดำเนินนโยบายสายกลาง ตุรกีจึงเปลี่ยนฮาเกีย โซเฟียเป็นพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1935 แม้รัสเซียจะไม่พอใจที่ตุรกีเปลี่ยนฮาเกีย โซเฟียกลับไปเป็นมัสยิดแต่เพื่อรักษาความสัมพันธ์ นายดมิตรี เพสคอฟ โฆษกเครมลินประกาศว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องภายในของตุรกี บอกว่าการเปลี่ยนฮาเกีย โซเฟียจากพิพิธภัณฑ์เป็นมัสยิดอาจส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว เพราะจะไม่มีการเก็บค่าเข้าชม อย่างไรก็ตามนายเพสคอฟไม่ได้ห้ามปรามบุคคลสำคัญอื่นๆของรัสเซียวิจารณ์ตุรกีแต่อย่างใด

https://tass.com/politics/1178125

https://www.dailysabah.com/business/tourism/russia-says-hagia-sophia-status-change-benefits-tourists

จากกระแสความไม่พอใจในรัสเซียต่อการที่ตุรกีเปลี่ยนฮาเกีย โซเฟียเป็นมัสยิด ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม นายนาบึล อัล อับดุลลาห์ ผู้นำกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนรัฐบาลซีเรียจึงติดต่อรัสเซีย เสนอจะสร้างฮาเกีย โซเฟียจำลอง เป็นโบสถ์คริสต์ออร์โธดอกซ์ ในพื้นที่ชุมชนชาวคริสต์ ในจังหวัดฮามาของซีเรีย ซึ่งรัสเซียก็ตกลงให้การสนับสนุน การก่อสร้างจะเริ่มขึ้นในเดือนนี้

https://www.themoscowtimes.com/2020/07/29/russia-to-help-syria-build-replica-hagia-sophia-following-turkish-mosque-conversion-a71009

ปัจจุบันตุรกีพยายามตั้งตัวเป็นผู้นำชาวมุสลิมแข่งกับซาอุดิอาระเบีย ขยายอิทธิพลฟื้นฟูจักรวรรดิออตโตมัน จึงไม่แปลกที่ประธานาธิบดีแอร์โดอันจะเปลี่ยนฮาเกีย โซเฟียกลับไปเป็นมัสยิด เพื่อหาเสียงจากชาวมุสลิมนั่นเอง ส่วนนายอัล อับดุลลาห์ ผู้นำกลุ่มติดอาวุธในซีเรียก็ฉวยโอกาสที่รัสเซียไม่พอใจตุรกี เสนอสร้างฮาเกีย โซเฟียจำลอง เพื่อขอการสนับสนุนจากรัสเซีย เพิ่มอิทธิพลของตัวเองในรัฐบาลซีเรียนั่นเอง ต้องทำความเข้าใจก่อนว่ากองทัพซีเรียปัจจุบันไม่ได้มีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกันแต่อย่างใด เพราะกำลังรบหลักในปัจจุบันหลายหน่วยมีที่มาจากกองกำลังเฉพาะกิจที่อดีตทหารผ่านศึกหรือมหาอำนาจที่สนับสนุนรัฐบาลซีเรียอย่างรัสเซียและอิหร่านจัดตั้งขึ้น จึงมีการแข่งขันอิทธิพลกันอยู่ ทางด้านรัสเซียก็ได้อาศัยการสนับสนุนชุมชนชาวคริสต์ในซีเรียช่วยสร้างความชอบธรรมในการคงกำลังทหารในซีเรียต่อไป

ที่น่าสนใจคือขณะที่รัสเซียและซีเรียไม่เห็นด้วยกับการที่ตุรกีเปลี่ยนฮาเกีย โซเฟียเป็นมัสยิด อิหร่านกลับประกาศแสดงความยินดีสนับสนุนตุรกีเต็มที่ เป็นตัวอย่างอีกครั้งว่าประเทศต่างๆล้วนมีผลประโยชน์ของตัวเอง อาจอยู่ฝ่ายเดียวกันในกรณีหนึ่ง แต่อีกกรณีหนึ่งอาจอยู่ฝั่งตรงข้ามกันก็ได้ ไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวร

https://www.aa.com.tr/en/middle-east/top-iranian-aide-praises-turkeys-hagia-sophia-move/1929504

สวัสดี

03.08.2020

แสดงความคิดเห็น