ปัญหาเรื่องระยะยิงของ FD-2000 รุ่นส่งออกของ HQ-9

ภาพระบบป้องกันภัยทางอากาศ HQ-9 ของจีน (Tyg728/ Wikimedia Commons)

ระบบป้องกันภัยทางอากาศ HQ-9 ของจีน เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยไกล มีระยะยิง 200 กิโลเมตร เท่ากับระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-300PMU2 ซึ่งจีนเคยจัดหามาจากรัสเซีย มีรุ่นส่งออกชื่อ FD-2000 ปัจจุบันมีลูกค้าต่างประเทศได้แก่เติร์กเมนิสถานและอุซเบกิสถาน ในอนาคตอาจมีปากีสถานจัดหาอีกประเทศหนึ่งด้วย ก่อนหน้านี้ตุรกีก็เคยจะจัดหา FD-2000 จากจีนแต่ถูกบีบให้ต้องยกเลิกโครงการไป ก่อนจะหันไปจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400 จากรัสเซียในที่สุด สำหรับหลายคน FD-2000 ถือเป็นตัวเลือกระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยไกลสำหรับกองทัพไทย เหตุผลสำคัญคือ HQ-9 มีขีดความสามารถใกล้เคียงกับ S-300PMU2 และมีราคาถูกกว่าพอสมควร คำถามคือแล้วขีดความสามารถของรุ่นส่งออกคือ FD-2000 เทียบกับรุ่นที่จีนใช้เอง แตกต่างกันอย่างไรบ้าง ?

แม้ HQ-9 จะมีระยะยิงไกลถึง 200 กิโลเมตร แต่ข้อมูลหลายแหล่งเช่น Army Recognition และ Air Power Australia กลับระบุว่ารุ่นส่งออกคือ FD-2000 มีระยะยิงเพียง 125 กิโลเมตรเท่านั้น ที่ผ่านมาลูกค้าต่างประเทศอย่างอุซเบกิสถานก็เคยทดสอบยิง FD-2000 ที่ระยะไกลสุดเพียง 70 กิโลเมตร อ้างอิงข้อมูลจาก Jane’s

ประเด็นนี้สำคัญอย่างไร ? เนื่องจากที่ผ่านมาหลายคนสนใจ HQ-9 เนื่องจากมีขีดความสามารถใกล้เคียงกับ S-300PMU2 ของรัสเซีย และราคาถูกกว่า แต่ถ้ารุ่นส่งออกคือ FD-2000 มีขีดความสามารถคือระยะยิงสั้นกว่า S-300PMU2 เกือบครึ่งหนึ่ง โดยที่ราคาก็ไม่ได้ถูกมากอย่างมีนัยสำคัญ เท่ากับว่าจริงๆแล้ว FD-2000 อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่จะทดแทน S-400 หรือ S-300 รุ่นใหม่ๆของรัสเซียได้นั่นเอง ในกรณีนี้การยอมจ่ายเงินเพิ่มเพื่อจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซีย อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าของจีน

สวัสดี

14.10.2020

ป.ล.สำหรับ S-400 รุ่นส่งออก จีนเคยทดสอบยิงที่ระยะ 250 กิโลเมตร อ้างอิงข้อมูลจาก The Diplomat

แสดงความคิดเห็น