ปืนใหญ่ต่อสู้รถถัง Pak-38 ขนาด 50 มิลลิเมตรของนาซีเยอรมนี

ภาพปืนใหญ่ต่อสู้รถถัง Pak-38 ของเยอรมนีในอนุสรณ์สถานที่เซวาสโตโปล
(George Chernilevsky/ Wikimedia Commons/ Public Domain)

ปืนใหญ่ต่อสู้รถถัง Pak-38 ขนาด 50 มิลลิเมตรของเยอรมนี พัฒนาขึ้นมาทดแทนปืนใหญ่ต่อสู้รถถัง Pak-36 ขนาด 37 มิลลิเมตรในช่วงหลังสงครามกลางเมืองสเปน ได้รับอนุมัติให้เข้าสู่สายการผลิตในปี ค.ศ.1939 แต่เกิดความล่าช้า ส่งผลให้กว่ากองทัพเยอรมันจะได้รับมอบเข้าประจำการก็ต้องรอถึงเดือนเมษายน ค.ศ.1941

เมื่อเยอรมนีบุกสหภาพโซเวียตช่วงปลายเดือนมิถุนายน ค.ศ.1941 ปืนใหญ่ต่อสู้รถถัง Pak-38 ก็มีขีดความสามารถพอจะเจาะเกราะด้านหน้าของตัวรถถังกลาง T-34 ได้ในระยะประชิด และต่อมาเมื่อมีการพัฒนากระสุนเจาะเกราะแกนทังสเตนรุ่นใหม่คือ Panzergranate 40 APCR ก็ส่งผลให้ Pak-38 สามารถเจาะเกราะรถถังหนัก KV-1 ได้ด้วย เป็นประโยชน์ต่อปฏิบัติการของกองทัพเยอรมันมาก อย่างไรก็ตามภายหลัง Pak-38 ก็ค่อยๆถูกแทนที่ด้วยปืนใหญ่ต่อสู้รถถังที่มีขีดความสามารถสูงขึ้นเช่น Pak-40 ขนาด 75 มิลลิเมตรและ Pak-43 ขนาด 88 มิลลิเมตร เพื่อให้ทันกับขีดความสามารถรถถังรุ่นใหม่ๆของฝ่ายสัมพันธมิตร แต่กองทัพเยอรมันก็ยังใช้งานปืนใหญ่ต่อสู้รถถังรุ่นนี้ต่อไปจนสิ้นสุดสงคราม

นอกเหนือจากเยอรมนีแล้ว โรมาเนียก็ได้จัดหา Pak-38 จำนวน 110 กระบอก ในเดือนมีนาคม ค.ศ.1943 และใช้งานต่อเนื่องไปจนถึงปี ค.ศ.1954 ก่อนจะทดแทนด้วยปืนใหญ่ต่อสู้รถถัง M1943 หรือ ZiS-2 ขนาด 57 มิลลิเมตร ผลิตในสหภาพโซเวียต

สวัสดี

29.03.2021

แสดงความคิดเห็น