ขีดความสามารถจรวดหลายลำกล้อง PHL-03 ของจีน

ภาพจรวดหลายลำกล้อง PHL-03 ของจีน
(Tyg728/ Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0)

จรวดหลายลำกล้อง PHL-03 ของจีนผลิตโดยบริษัท NORINCO มีต้นแบบมาจากจรวดหลายลำกล้อง BM-30 Smerch ของรัสเซีย ซึ่งจีนได้เทคโนโลยีมาในช่วงยุค 90 จรวดหลายลำกล้อง PHL-03 เข้าประจำการในกองทัพจีนเมื่อปี ค.ศ.2004 – 2005 ออกแบบมาสำหรับโจมตีเป้าหมายสำคัญในแนวหลังของข้าศึกเช่นพื้นที่รวมพล ศูนย์บัญชาการ ที่ตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศ สนามบิน ฯลฯ

จรวดหลายลำกล้อง PHL-03 ใช้จรวดขนาด 300 มิลลิเมตร 12 ท่อยิง จรวดลูกหนึ่งมีน้ำหนักประมาณ 800 กิโลกรัม ส่วนหัวรบมีน้ำหนักประมาณ 280 กิโลกรัม จรวดรุ่นแรกๆมีระยะยิงไกลสุด 70 กิโลเมตรเท่ากับจรวดของโซเวียต แต่ต่อมาจีนได้พัฒนาจรวดรุ่นใหม่ซึ่งมีระยะยิง 130 กิโลเมตร ไกลกว่าของรัสเซีย (ปัจจุบันจรวดหลายลำกล้อง BM-30 Smerch ของรัสเซียมีระยะยิงไกลสุด 90 – 120 กิโลเมตร) และมีข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันระบุว่าจีนพึ่งพัฒนาจรวดรุ่นใหม่สำหรับจรวดหลายลำกล้อง PHL-03 ซึ่งมีระยะยิงไกลกว่า 150 กิโลเมตร

รถฐานยิงจรวดหลายลำกล้อง PHL-03 มีน้ำหนัก 43 ตัน มีขนาดยาว 12 เมตร กว้าง 3 เมตร สูง 3 เมตร ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 500 แรงม้า ความเร็วสูงสุด 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะปฏิบัติการ 650 กิโลเมตร มีพลประจำรถ 4 นาย

ปัจจุบันกองทัพจีนมีจรวดหลายลำกล้อง PHL-3 ใช้งานอยู่ประมาณ 175 ระบบ ส่วนรุ่นส่งออกชื่อ AR-2 มีลูกค้าต่างประเทศคือโมร็อกโก จัดหาไปใช้งานจำนวน 1 กองพัน 36 ระบบ

สวัสดี

20.05.2021

แสดงความคิดเห็น