ขีดความสามารถจรวดหลายลำกล้อง Uragan-1M ของรัสเซีย

ภาพจรวดหลายลำกล้อง Uragan-1M ของรัสเซีย (Mil.ru)

จรวดหลายลำกล้อง Uragan-1M ของรัสเซีย (Uragan อ่านว่าอูรากาน แปลว่าพายุเฮอร์ริเคน) พัฒนาขึ้นมาทดแทนจรวดหลายลำกล้อง BM-27 Uragan ขนาด 220 มิลลิเมตร และจรวดหลายลำกล้อง BM-30 Smerch ขนาด 300 มิลลิเมตร ซึ่งใช้งานมาตั้งแต่ยุคโซเวียต โครงการพัฒนาจรวดหลายลำกล้องรุ่นนี้เริ่มขึ้นในปี ค.ศ.1995 แต่ต้องหยุดชะงักไปชั่วคราวในปี ค.ศ.1996 เพราะขาดแคลนงบประมาณ กว่าจะพัฒนาต้นแบบเสร็จ ส่งเข้ารับการทดสอบก็ปี ค.ศ.2012 และเปิดตัวสู่สาธารณชนครั้งแรกในปี ค.ศ.2016

จุดเด่นของจรวดหลายลำกล้อง Uragan-1M อยู่ที่การใช้ฝักจรวดสองชุด ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ หมายความว่าหลังทำการยิงจรวดไปแล้ว ก็สามารถถอดฝักจรวดเดิมออกแล้วติดฝักจรวดใหม่ ทำการยิงต่อได้ทันที ประหยัดเวลากว่าการบรรจุจรวดใหม่ทีละลูก จรวดหลายลำกล้องรุ่นนี้สามารถเลือกใช้ฝักจรวดได้สองขนาดได้แก่ฝักจรวดขนาด 220 มิลลิเมตร ฝักหนึ่งมีจรวด 15 ลูก (รวม 2 ฝัก 30 ลูก) และฝักจรวดขนาด 300 มิลลิเมตร ฝักหนึ่งมีจรวด 6 ลูก (รวม 2 ฝัก 12 ลูก)

จรวดขนาด 220 มิลลิเมตรสามารถใช้ร่วมกับจรวดหลายลำกล้อง BM-27 Uragan ได้ จรวดมีความยาว 4.8 เมตร หนักประมาณ 280 กิโลกรัม น้ำหนักหัวรบ 90 – 100 กิโลกรัม ระยะยิง 35 กิโลเมตร

จรวดขนาด 300 มิลลิเมตรสามารถใช้ร่วมกับจรวดหลายลำกล้อง BM-30 Smerch ได้ จรวดมีความยาว 7.6 เมตร หนักประมาณ 800 กิโลกรัม น้ำหนักหัวรบ 280 กิโลกรัม ระยะยิง 70 – 120 กิโลเมตร ขึ้นกับรุ่นของจรวด

จรวดหลายลำกล้อง Uragan-1M มีน้ำหนัก 40 ตัน รถฐานยิงใช้รถบรรทุก 8×8 รุ่น MZKT-7930 ผลิตในประเทศเบลารุส ใช้เครื่องยนต์ดีเซล YaMZ-846 ขนาด 500 แรงม้า ความเร็วสูงสุด 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะปฏิบัติการ 1,000 กิโลเมตร มีพลประจำรถ 3 นาย

ตามแผนของรัสเซียเมื่อปี ค.ศ.2017 กองทัพรัสเซียจะจัดหาจรวดหลายลำกล้อง Uragan-1M เข้าประจำการจำนวน 2 กรม แต่จนถึงปัจจุบันกลับไม่มีข่าวเกี่ยวกับจรวดหลายลำกล้องรุ่นนี้ออกมามากนัก ข้อมูลบางแหล่งระบุว่าปัจจุบันกองทัพรัสเซียมีจรวดหลายลำกล้อง Uragan-1M ใช้งานอยู่เพียง 6 ระบบเท่านั้น ซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าเป็นไปได้ เพราะจรวดขนาด 220 มิลลิเมตรและ 300 มิลลิเมตรนั้นมีระยะยิงต่างกันมาก ใช้งานคนละภารกิจ นอกจากนี้ยังซ้ำซ้อนกับจรวดหลายลำกล้อง Tornado-S ที่รัสเซียพัฒนาขึ้นมาทดแทนจรวดหลายลำกล้อง BM-30 Smerch โดยเฉพาะด้วย จรวดหลายลำกล้อง Uragan-1M น่าจะเหมาะสมกับกองทัพของประเทศที่ไม่ได้เน้นใช้งานจรวดหลายลำกล้องเป็นหลัก แต่ต้องการมีจรวดหลายลำกล้องจำนวนหนึ่งที่สามารถใช้งานได้หลายภารกิจไว้ใช้ในกรณีจำเป็นมากกว่า

สวัสดี

21.05.2021

แสดงความคิดเห็น