ขีดความสามารถปืนใหญ่อัตตาจร PLZ-05 ของจีน

ภาพปืนใหญ่อัตตาจร PLZ-05 ขนาด 155 มิลลิเมตรของจีน
(Max Smith/ Wikimedia Commons/ Public Domain)

ปืนใหญ่อัตตาจรขนาด 155 มิลลิเมตร PLZ-05 ออกแบบและผลิตโดยบริษัท Norinco พัฒนาต่อยอดมาจากปืนใหญ่อัตตาจร PLZ-45 ขนาด 155 มิลลิเมตร รถต้นแบบสร้างเสร็จในปี ค.ศ.2003 และเปิดตัวครั้งแรกในปี ค.ศ.2005 กองทัพจีนรับมอบปืนใหญ่อัตตาจร PLZ-05 เข้าประจำการในปี ค.ศ.2008 ทดแทนปืนใหญ่อัตตาจร Type-83 ขนาด 152 มิลลิเมตร

ปืนใหญ่อัตตาจร PLZ-05 ใช้พลประจำรถ 4 – 5 นาย มีน้ำหนัก 35 ตัน มีขนาดยาว 12 เมตรเมื่อหันป้อมปืนไปทางด้านหน้า (ตัวรถมีความยาว 6 เมตร) กว้าง 3.6 เมตร สูง 3 เมตร ติดอาวุธหลักคือปืนใหญ่ขนาด 155 มิลลิเมตร ความยาวลำกล้อง 52 คาลิเบอร์ อัตราการยิงสูงสุด 10 นัดต่อนาที กระสุนปกติมีระยะยิงไกลสุด 30 กิโลเมตร ส่วนกระสุนต่อระยะมีระยะยิงไกลสุด 39 – 53 กิโลเมตร ขึ้นกับรุ่นของกระสุน นอกจากนี้เมื่อปี ค.ศ.2013 ก็มีข่าวที่ไม่ได้รับการยืนยันว่าจีนได้พัฒนากระสุนนำวิถีด้วยดาวเทียม WS-35 ซึ่งมีระยะยิงไกลสุดถึง 100 กิโลเมตรด้วย สำหรับอาวุธรองได้แก่ปืนกลหนักต่อสู้อากาศยานขนาด 12.7 มิลลิเมตร ป้อมปืนของปืนใหญ่อัตตาจร PLZ-05 มีลักษณะคล้ายป้อมปืนของปืนใหญ่อัตตาจร 2S19 Msta-S ของรัสเซีย ข้อมูลบางแหล่งระบุว่าจีนเลียนแบบระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติของรัสเซียมาใช้กับปืนใหญ่อัตตาจรของตัวเอง ปืนใหญ่อัตตาจร PLZ-05 ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 800 แรงม้า มีความเร็วสูงสุด 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะปฏิบัติการ 550 กิโลเมตร

ปัจจุบันกองทัพจีนมีปืนใหญ่อัตตาจร PLZ-05 ใช้งานอยู่ประมาณ 320 ระบบ ปืนใหญ่อัตตาจรรุ่นนี้ไม่ขายให้ลูกค้าต่างประเทศ แต่จีนได้พัฒนาปืนใหญ่อัตตาจร PLZ-52 และ PLZ-04 ที่มีลักษณะและขีดความสามารถคล้ายกันออกมาสำหรับเสนอขายให้ลูกค้าต่างประเทศโดยเฉพาะ ทั้งสองรุ่นมีระยะยิงไกลสุด 53 กิโลเมตร โดยปืนใหญ่อัตตาจร PLZ-04 จะมีความยาวลำกล้อง 54 คาลิเบอร์ ปัจจุบันมีใช้งานในคูเวตและซาอุดิอาระเบีย

สวัสดี

31.05.2021

แสดงความคิดเห็น