ขีดความสามารถจรวดหลายลำกล้อง Tornado-G ของรัสเซีย

ภาพจรวดหลายลำกล้อง Tornado-G ของรัสเซียในงานแสดงอาวุธ Army-2016
(Vitaly Kuzmin/ Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0)

จรวดหลายลำกล้อง Tornado-G ของรัสเซีย พัฒนาต่อยอดมาจากจรวดหลายลำกล้อง BM-21 Grad ของสหภาพโซเวียต โครงการพัฒนาจรวดหลายลำกล้องรุ่นนี้เริ่มขึ้นช่วงยุค 90 เปิดตัวต้นแบบครั้งแรกในปี ค.ศ.1998 แต่เนื่องจากขาดงบประมาณ ส่งผลให้กองทัพรัสเซียพึ่งจะจัดหาจรวดหลายลำกล้อง Tornado-G ชุดแรกจำนวน 36 ระบบในปี ค.ศ.2011 และได้รับมอบเข้าประจำการในปี ค.ศ.2012 ปัจจุบันกองทัพรัสเซียทยอยจัดหาจรวดหลายลำกล้องรุ่นนี้เข้าประจำการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อทดแทนจรวดหลายลำกล้อง BM-21 ที่มีใช้งานอยู่ทั้งหมด

จรวดหลายลำกล้อง Tornado-G ใช้จรวดขนาด 122 มิลลิเมตร 40 ท่อยิง ติดตั้งบนรถบรรทุก 6×6 Ural-4320 มีน้ำหนัก 14 ตัน มีขนาดยาว 7.35 เมตร กว้าง 2.5 เมตร สูง 3.1 เมตร ระบบควบคุมการยิงได้รับการพัฒนาให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้นเมื่อเทียบกับจรวดหลายลำกล้อง BM-21 ส่งผลให้จำนวนพลประจำรถลดลงจาก 3 เหลือ 2 นาย จรวดหลายลำกล้อง Tornado-G สามารถทำการยิงจรวดทั้ง 40 ลูกภายในเวลาเพียง 20 วินาที จรวดมีระยะยิง 40 กิโลเมตร แต่มีข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันระบุว่ารัสเซียได้พัฒนาจรวดรุ่นใหม่ซึ่งมีระยะยิงไกลถึง 90 – 100 กิโลเมตรออกมาแล้ว จรวดลูกหนึ่งมีน้ำหนักประมาณ 70 กิโลกรัม น้ำหนักหัวรบ 25 กิโลกรัม การบรรจุจรวดยังคงใช้ระบบแมนวลเหมือน BM-21 ใช้เวลาประมาณ 7 นาทีในการบรรจุจรวดครบทุกท่อยิง ไม่ได้ใช้ฝักจรวดสำรองเหมือนจรวดหลายลำกล้อง RM-70 ของสาธารณรัฐเช็กหรือ Type-90B ของจีน

สวัสดี

04.06.2021

คลิปจรวดหลายลำกล้อง Tornado-G ของรัสเซีย

แสดงความคิดเห็น