ขีดความสามารถจรวดหลายลำกล้อง RM-70 ของเชโกสโลวาเกีย

ภาพจรวดหลายลำกล้อง RM-70 ตั้งแสดงที่ Musée des Blindés ประเทศฝรั่งเศส
(Alf van Beem/ Wikimedia Commons/ Public Domain)

จรวดหลายลำกล้อง RM-70 ของเชโกสโลวาเกีย มีต้นแบบมาจากจรวดหลายลำกล้อง BM-21 Grad ของสหภาพโซเวียต เข้าประจำการในปี ค.ศ.1972 จึงมีชื่อในระบบของ NATO ว่า M-1972

จรวดหลายลำกล้อง RM-70 ใช้จรวดขนาด 122 มิลลิเมตร จำนวน 40 ท่อยิง ระยะยิง 20 กิโลเมตร ติดตั้งบนรถบรรทุก 8×8 Tatra T813 Kolos มีฝักจรวดสำรองส่งผลให้สามารถบรรจุจรวดชุดใหม่ได้อย่างรวดเร็ว หลังทำการยิงจรวดชุดแรกออกไปแล้ว

จุดเด่นของจรวดหลายลำกล้อง RM-70 ที่เหนือกว่าจรวดหลายลำกล้อง BM-21 คือห้องคนขับของ RM-70 มีการหุ้มเกราะ จึงป้องกันอันตรายให้พลประจำรถได้ดีกว่า นอกจากนี้การมีฝักจรวดสำรองก็ส่งผลให้ RM-70 สามารถทำการยิงจรวดชุดที่สองได้เร็ว ต่างจาก BM-21 ที่ต้องบรรจุจรวดทั้งหมดแบบแมนวลใช้เวลาเกือบ 10 นาที แต่ RM-70 ก็มีข้อด้อยตรงที่ยังใช้จรวดขนาด 122 มิลลิเมตรรุ่นเก่าอยู่ ซึ่งมีระยะยิงเพียง 20 กิโลเมตร ในขณะที่ BM-21 มีจรวดรุ่นใหม่ระยะยิง 40 กิโลเมตร

ปัจจุบันสาธารณรัฐเช็กได้ปลดประจำการจรวดหลายลำกล้อง RM-70 ไปแล้ว แต่จรวดหลายลำกล้องรุ่นนี้ยังคงถูกใช้งานแพร่หลายทั่วโลก มีประจำการในกองทัพสโลวาเกีย โปแลนด์ กรีซ ซิมบับเว ศรีลังกา กัมพูชา อินโดนีเซีย ฯลฯ

สวัสดี

07.06.2021

แสดงความคิดเห็น