ขีดความสามารถขีปนาวุธ Tochka (โต๊ชก้า) ของสหภาพโซเวียต / รัสเซีย

ภาพรถฐานยิงขีปนาวุธ Tochka-U ของรัสเซีย เดือนมีนาคม ค.ศ.2018 ปัจจุบันรัสเซียปลดประจำการแล้ว (Mil.ru)

ขีปนาวุธ OTR-21 Tochka หรือชื่อ NATO คือ SS-21 Scarab เป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้ เข้าประจำการในกองทัพสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ.1976 ทดแทนขีปนาวุธ 9K52 Luna-M หรือ FROG-7 ออกแบบมาโจมตีพื้นที่สำคัญในแนวหลังข้าศึกเช่นสนามบิน กองบัญชาการ ฐานเรดาร์ ที่ตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศ พื้นที่รวมพล เป็นต้น

ขีปนาวุธ Tochka มี 3 รุ่น รุ่นแรกคือ Scarab-A มีระยะยิง 70 กิโลเมตร รุ่นที่สองคือ Scarab-B หรือ Tochka-U เป็นรุ่นที่มีใช้งานแพร่หลายที่สุด เข้าประจำการในปี ค.ศ.1989 มีระยะยิง 120 กิโลเมตร ส่วนรุ่นที่สามคือ Scarab-C พัฒนาขึ้นช่วงยุค 90 มีระยะยิง 185 กิโลเมตร ขีปนาวุธมีขนาดยาว 6.4 เมตร หนักประมาณ 2 ตัน น้ำหนักหัวรบประมาณ 480 กิโลกรัม ขีปนาวุธมีความเร็ว 5.3 มัค

ขีปนาวุธ Tochka ใช้รถฐานยิง 9P129 ดัดแปลงจากรถสะเทินน้ำสะเทินบก 6×6 BAZ-5921 มีน้ำหนัก 18.15 ตัน มีขนาดยาว 9.48 เมตร กว้าง 2.78 เมตร สูง 2.35 เมตร ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 5D20B-300 ขนาด 300 แรงม้า ความเร็วสูงสุด 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะปฏิบัติการ 650 กิโลเมตร สามารถเคลื่อนที่ในน้ำด้วยความเร็ว 8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีพลประจำรถ 4 นาย หน่วยขีปนาวุธ Tochka 1 กรมจะมีรถฐานยิง 18 คัน

ขีปนาวุธ Tochka ใช้เวลาเตรียมการยิงประมาณ 20 นาที หลังยิงขีปนาวุธออกไปแล้วสามารถย้ายที่ตั้งได้ภายในเวลาเพียง 1.5 นาที การบรรจุขีปนาวุธลูกใหม่ใช้เวลาประมาณ 20 นาที

รัสเซียพึ่งปลดประจำการขีปนาวุธ Tochka เมื่อปีที่แล้ว ทดแทนด้วยขีปนาวุธ Iskander-M อย่างไรก็ตามขีปนาวุธ Tochka ยังคงมีใช้งานแพร่หลายในประเทศยูเครน เบลารุส อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน ซีเรีย และเยเมน

สวัสดี

09.06.2021

คลิปขีปนาวุธ Tochka-U ของรัสเซีย (ปัจจุบันปลดประจำการแล้ว)

แสดงความคิดเห็น