ขีดความสามารถจรวดหลายลำกล้อง Type-81 ของจีน

ภาพจรวดหลายลำกล้อง Type-81 ของจีนระหว่างการแข่งขัน International Army Games 2017
(Ministry of Defence of the Russian Federation – Mil.ru)

จรวดหลายลำกล้อง Type-81 หรือ PHL-81 ของจีน เข้าประจำการในปี ค.ศ.1982 มีต้นแบบมาจากจรวดหลายลำกล้อง BM-21 Grad ของสหภาพโซเวียต ที่จีนยึดได้ช่วงปลายยุค 70 (น่าจะยึดได้จากเวียดนาม) ใช้จรวดขนาด 122 มิลลิเมตร จำนวน 40 ท่อยิง ติดตั้งบนแคร่รถบรรทุก 6×6 Shaanxi SX250 หรือ Hongyan OQ261 มีพลประจำรถ 7 นาย จรวดมาตรฐานของ Type-81 มีระยะยิง 20 กิโลเมตรเท่ากับจรวดรุ่นแรกๆของ BM-21 แม้ต่อมาจีนจะพัฒนาจรวดขนาด 122 มิลลิเมตรรุ่นใหม่ที่มีระยะยิงไกลสุด 30 – 50 กิโลเมตรออกมา แต่ไม่มีข้อมูลว่าจรวดรุ่นใหม่เหล่านี้สามารถใช้ร่วมกับ Type-81 ได้หรือไม่ หรือต้องใช้กับจรวดหลายลำกล้องรุ่นใหม่เท่านั้น Type-81 สามารถทำการยิงจรวดทั้ง 40 ลูกภายในเวลาเพียง 20 วินาที การบรรจุจรวดใหม่ใช้ระบบแมนวล ใช้เวลาประมาณ 8 นาทีจึงจะบรรจุจรวดใหม่ได้ครบทุกท่อยิง

ปัจจุบันจรวดหลายลำกล้อง Type-81 มีใช้งานในประเทศจีน อิหร่าน เมียนมาร์ และกัมพูชา เมื่อปี ค.ศ.2012 กองทัพบกไทยก็เคยมีแนวคิดจะจัดหา Type-81 หลังการปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา แต่ต่อมาได้เปลี่ยนไปจัดหาจรวดหลายลำกล้อง SR-4 รุ่นใหม่ของจีนซึ่งมีระยะยิง 50 กิโลเมตร ไกลกว่า Type-81 แทน และได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีมาผลิตจรวด DTI-2 ด้วย

สวัสดี

30.06.2021

แสดงความคิดเห็น