จาก Tor-M1 สู่ HQ-17 เมื่อรัสเซียไม่ถ่ายทอดเทคโนโลยี จีนก็ก็อปเอาดื้อๆ

ภาพระบบป้องกันภัยทางอากาศ Tor-M1 ของรัสเซีย ในงาน MAKS-2005
(Ajvol/ Wikimedia Commons/ Public Domain)

ระบบป้องกันภัยทางอากาศ Tor-M1 ของรัสเซีย เข้าประจำการในปี ค.ศ.1991 พัฒนาต่อยอดมาจากระบบป้องกันภัยทางอากาศ Tor ของสหภาพโซเวียต เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยใกล้ที่มีขีดความสามารถสูงรุ่นหนึ่ง ใช้แคร่รถสายพาน รถฐานยิงคันหนึ่งมีจรวด 8 ลูก ระยะยิง 12 กิโลเมตร เรดาร์มีระยะตรวจจับ 25 กิโลเมตร

ในปี ค.ศ.1997 จีนสั่งซื้อ Tor-M1 จากรัสเซียจำนวน 15 ระบบ จีนประทับใจขีดความสามารถของระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นนี้มาก จึงสั่งซื้อเพิ่มอีก 20 ระบบในปี ค.ศ.1999 ส่งมอบครบในปี ค.ศ.2001 อย่างไรก็ตามแม้จีนจะจัดหา Tor-M1 มาใช้งานแล้วถึง 35 ระบบ แต่กองทัพจีนก็ยังมีความต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นนี้เพิ่มเติมอีก จีนจึงเสนอให้รัสเซียถ่ายทอดเทคโนโลยีของ Tor-M1 ให้จีน เพื่อจัดตั้งสายการผลิตร่วมกันในประเทศจีน แต่ทว่ารัสเซียปฏิเสธ จีนจึงจัดการทำวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse engineering) หรือพูดง่ายๆก็คือก็อป Tor-M1 ของรัสเซียเอาดื้อๆ ระบบป้องกันภัยทางอากาศ HQ-17 ของจีนจึงถือกำเนิดขึ้น

HQ-17 เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยใกล้ของจีน ซึ่งมีต้นแบบมาจาก Tor-M1 ของรัสเซีย เปิดตัวครั้งแรกในปี ค.ศ.2014 ใช้แคร่รถสายพาน รถฐานยิงคันหนึ่งมีจรวด 8 ลูก ระยะยิง 12 กิโลเมตร เรดาร์มีระยะตรวจจับ 25 กิโลเมตร เหมือนต้นฉบับ

ต่อมาในปี ค.ศ.2018 จีนเปิดตัวระบบป้องกันภัยทางอากาศ FM-2000 ซึ่งเป็นรุ่นส่งออกของ HQ-17 แต่ใช้แคร่รถล้อยาง หลังจากนั้นในปีต่อมา ระหว่างงานสวนสนามวันชาติจีนวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ.2019 ก็ปรากฏว่ากองทัพจีนได้จัดหา HQ-17 รุ่นที่ใช้แคร่รถล้อยางเข้าประจำการเช่นกันในชื่อ HQ-17A ไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าขีดความสามารถของ HQ-17A ที่จีนใช้เองกับรุ่นส่งออกคือ FM-2000 มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

ล่าสุดในเดือนมีนาคม ค.ศ.2021 ที่ผ่านมา จีนได้เปิดตัวระบบป้องกันภัยทางอากาศ HQ-17AE ซึ่งจีนระบุว่าเป็นรุ่นส่งออกของ HQ-17A แต่ไม่มีรายละเอียดแน่ชัดว่า HQ-17AE เปลี่ยนชื่อมาจาก FM-2000 หรือว่ามีขีดความสามารถแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

ปัจจุบันกองทัพจีนยังคงเป็นผู้ใช้รายเดียวของ HQ-17 และ HQ-17A ข้อมูลบางแหล่งระบุว่ามีประจำการรวมกันมากกว่า 160 ระบบ ยังไม่มีลูกค้าต่างประเทศจัดหา FM-2000 หรือ HQ-17AE ไปใช้งาน

สวัสดี

31.07.2021

คลิประบบป้องกันภัยทางอากาศ HQ-17AE ของจีน

แสดงความคิดเห็น