เหล่าทหารโฆษณาชวนเชื่อของกองทัพเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สอง

ภาพนิทรรศการภาพถ่ายการบุกโปแลนด์ ที่เหล่าทหารโฆษณาชวนเชื่อเยอรมันจัดขึ้นในปี ค.ศ.1940
(Bundesarchiv, Bild 183-L02529 / CC-BY-SA 3.0)

สงครามข่าวสาร (Information warfare หรือ IW) มีความสำคัญมากต่อสงครามสมัยใหม่ซึ่งมีลักษณะเป็นสงครามเบ็ดเสร็จ (Total war) ที่ประเทศคู่สงครามต้องระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนของประเทศ ไม่ใช่แค่เฉพาะกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารในการเอาชนะฝ่ายตรงข้าม การปฏิบัติการข่าวสาร (Information operation หรือ IO) ให้พลเรือนฝ่ายเรามีความเชื่อมั่นในชัยชนะ และให้ความร่วมมือกับกองทัพในการเข้าเป็นทหาร หรือการระดมทรัพยากรไปผลิตยุทโธปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ในขณะเดียวกันก็บั่นทอนขวัญกำลังใจพลเรือนฝ่ายตรงข้าม ถือเป็นสิ่งที่กองทัพต้องให้ความสำคัญ กองทัพเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สอง (Wehrmacht) รวมถึงหน่วย Schutzstaffel หรือ SS ก็ให้ความสำคัญกับปฏิบัติการข่าวสาร มีการจัดตั้งเหล่าทหารโฆษณาชวนเชื่อ (Wehrmacht Propaganda Troops หรือภาษาเยอรมันคือ Propagandatruppe หรือ Propagandakompanie ใช้ตัวอักษรย่อว่า PK) ขึ้นมาโดยเฉพาะ

กองทัพเยอรมันเริ่มวางแผนจัดตั้งหน่วยทหารที่รับผิดชอบด้านการโฆษณาชวนเชื่อโดยเฉพาะขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1938 โดยความร่วมมือระหว่างจอมพลวิลเฮล์ม ไคเทล (Wilhelm Keitel) และนายโจเซฟ เกิบเบิลส์ (Joseph Goebbels) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโฆษณาชวนเชื่อ (Ministry of Propaganda) เพื่อจัดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกส่งมาจากแนวหน้า โดยในช่วงแรกๆหน่วยทหารโฆษณาชวนเชื่อถูกจัดเป็นส่วนหนึ่งของเหล่าทหารสื่อสาร ก่อนจะแยกออกมาเป็นเหล่าของตัวเองโดยเฉพาะในปี ค.ศ.1942 มีกำลังพลในสังกัดมากกว่า 15,000 นาย อยู่ใต้บังคับบัญชาของพลเอกฮัสโซ ฟอน เวเดล (Hasso von Wedel)

ภาพนายโจเซฟ เกิบเบิลส์ กับนายทหารในเหล่าทหารโฆษณาชวนเชื่อของเยอรมัน ปี ค.ศ.1941
(Bundesarchiv, Bild 183-B00548 / CC-BY-SA 3.0)

เนื่องจากรัฐบาลเยอรมันไม่อนุญาตให้นักข่าวพลเรือนเข้าไปทำข่าวในแนวหน้า เหล่าทหารโฆษณาชวนเชื่อจึงเป็นหน่วยงานที่ผูกขาดการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทั้งหมดจากแนวหน้า มีหน้าที่ผลิตข่าวสารทั้งบทความ ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ ฯลฯ ส่งไปให้กองเซนเซอร์ในเยอรมนีตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อป้องกันความลับทางทหารรั่วไหล จากนั้นข้อมูลข่าวสารที่ผ่านการเซนเซอร์แล้วก็จะถูกส่งต่อให้กระทรวงโฆษณาชวนเชื่อเผยแพร่ต่อไป

ตัวอย่างเครื่องมือที่เหล่าทหารโฆษณาชวนเชื่อใช้ในปฏิบัติการข่าวสารได้แก่รายการวิทยุรายวัน Wehrmachtbericht, ชุดภาพยนตร์ข่าวฉายในโรงภาพยนตร์ (Newsreel) รายสัปดาห์ Die Deutsche Wochenschau, นิตยสารรายปักษ์ Der Adler ของกองทัพอากาศเยอรมัน (Luftwaffe) เป็นต้น

สวัสดี

31.07.2021

แสดงความคิดเห็น