ป้อมปืน BTR-BM จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้รถหุ้มเกราะล้อยางของรัสเซีย

ภาพรถหุ้มเกราะล้อยาง BTR-82AT ติดป้อมปืน BTR-BM ของรัสเซียในงาน Army-2020
(Nickel nitride/ Wikimedia Commons/ Public Domain)

แม้รัสเซียจะทำการอัพเกรดรถหุ้มเกราะล้อยาง BTR-80 ซึ่งใช้งานมาตั้งแต่ยุคโซเวียต เป็นรุ่น BTR-80A และ BTR-82A เปลี่ยนอาวุธหลักจากปืนกลหนักขนาด 14.5 มิลลิเมตร เป็นปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด 30 มิลลิเมตร ช่วยให้มีอำนาจการยิงสูงมากขึ้น และต่อมาก็มีการพัฒนารุ่น BTR-82AT ซึ่งหุ้มเกราะหนาขึ้น รวมถึงมีกล้องจับความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรบเวลากลางคืน แต่รถหุ้มเกราะล้อยางของรัสเซียก็ยังมีจุดอ่อนหลายประการ

จุดอ่อนข้อแรกคืออำนาจการยิงที่เพิ่มขึ้นมายังเทียบไม่ได้กับรถหุ้มเกราะล้อยางของประเทศใกล้เคียงเช่นยูเครน กล่าวคือรถหุ้มเกราะล้อยาง BTR-82A ของรัสเซีย ติดอาวุธเพียงปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด 30 มิลลิเมตรและปืนกลขนาด 7.62 มิลลิเมตรเท่านั้น ในขณะที่รถหุ้มเกราะล้อยาง BTR-3 และ BTR-4 ของยูเครน ติดอาวุธปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด 30 มิลลิเมตร, ปืนกลขนาด 7.62 มิลลิเมตร, เครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติขนาด 30 มิลลิเมตร และจรวดต่อสู้รถถัง Barrier

จุดอ่อนข้อที่สองคือตำแหน่งของพลยิง รถหุ้มเกราะล้อยางของยูเครนใช้ป้อมปืนควบคุมด้วยรีโมท พลยิงจึงไม่ต้องนั่งอยู่ใต้ป้อมปืน สามารถขยับตำแหน่งพลยิงไปชิดด้านข้างของตัวรถได้ ส่งผลให้มีพื้นที่สำหรับบรรทุกทหารได้มากขึ้น ในขณะที่รถหุ้มเกราะล้อยางของรัสเซียนั้น พลยิงจะนั่งอยู่ใต้ป้อมปืนบริเวณกลางรถ ส่งผลให้สิ้นเปลืองพื้นที่

เพื่อแก้ไขจุดอ่อนเหล่านี้ ล่าสุดรัสเซียจึงได้พัฒนาป้อมปืนรุ่นใหม่ชื่อ BTR-BM ขึ้น สำหรับติดตั้งบนรถหุ้มเกราะล้อยางตระกูล BTR รวมถึงยานเกราะประเภทอื่นๆด้วย ระบบอาวุธของป้อมปืนรุ่นนี้ประกอบด้วยปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด 30 มิลลิเมตร ปืนกลขนาด 7.62 มิลลิเมตร และจรวดต่อสู้รถถัง Konkurs-M ช่วยให้มีอำนาจการยิงสูงมากขึ้น มีระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัย รวมถึงมีกล้องจับความร้อนสำหรับการรบเวลากลางคืน ป้อมปืน BTR-BM ยังควบคุมด้วยรีโมท ส่งผลให้พลยิงไม่ต้องนั่งอยู่ใต้ป้อมปืนอีก สามารถจัดตำแหน่งที่นั่งภายในตัวรถให้บรรทุกทหารได้มากขึ้น เป็นตัวเลือกสำหรับลูกค้าต่างประเทศที่จัดหมู่ทหารใหญ่กว่ารัสเซีย (ทหารรัสเซีย 1 หมู่มี 7 นาย)

จะเห็นได้ว่าป้อมปืน BTR-BM จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้รถหุ้มเกราะล้อยางตระกูล BTR ของรัสเซียอย่างมีนัยสำคัญ ต้องติดตามต่อไปว่ารัสเซียจะอัพเกรดรถหุ้มเกราะล้อยางตระกูล BTR-80 และ BTR-82 ซึ่งมีใช้งานอยู่หลายพันคัน ด้วยป้อมปืน BTR-BM กี่คัน

สวัสดี

01.09.2021

แสดงความคิดเห็น