ขีดความสามารถระบบป้องกันภัยทางอากาศตระกูล KS-1 ของจีน

ภาพรถฐานยิงระบบป้องกันภัยทางอากาศ KS-1A ของจีนในพิพิธภัณฑ์ทหารที่กรุงปักกิ่ง
(Max Smith/ Wikimedia Commons/ Public Domain)

ระบบป้องกันภัยทางอากาศตระกูล KS-1 ของจีน เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยกลาง ระบบหนึ่งประกอบด้วยรถบัญชาการ, รถเรดาร์, รถฐานยิง 4 คัน แต่ละคันบรรทุกจรวด 2 ลูก, และรถบรรทุกจรวดสำรอง พัฒนาขึ้นมาทดแทนระบบป้องกันภัยทางอากาศ HQ-2 ซึ่งมีต้นแบบมาจากระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-75 Dvina หรือ SA-2 Guideline ของสหภาพโซเวียต

ระบบป้องกันภัยทางอากาศ KS-1 รุ่นแรกเปิดตัวครั้งแรกในงาน Zhuhai Airshow 1998 มีระยะยิง 40 กิโลเมตร ใช้เทคโนโลยีเก่า มีประสิทธิภาพไม่ค่อยดีนัก ต่อมาจึงมีการพัฒนารุ่น KS-1A ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มระยะยิงจรวดเป็น 50 กิโลเมตร เปิดตัวในงาน Zhuhai Airshow 2006 และกองทัพจีนเองก็ได้จัดหาเข้าประจำการในชื่อ HQ-12 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในช่วงเวลาใกล้เคียงกันจีนได้พัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่ออกมาหลายรุ่น ซึ่งจีนเลียนแบบเทคโนโลยีมาจากระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่ๆของสหภาพโซเวียตและรัสเซีย ที่จีนไปกว้านซื้อมาช่วงยุค 90 เช่นระบบป้องกันภัยทางอากาศ HQ-16 ซึ่งมีต้นแบบมาจากระบบป้องกันภัยทางอากาศ Buk และระบบป้องกันภัยทางอากาศ HQ-17 ซึ่งมีต้นแบบมาจากระบบป้องกันภัยทางอากาศ Tor-M1 เป็นต้น ล้วนแต่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า KS-1A หรือ HQ-12 ทั้งสิ้น สุดท้ายกองทัพจีนจึงจัดหา HQ-12 เข้าประจำการเพียงไม่กี่ระบบเท่านั้น แล้วจีนก็เน้นเสนอขาย KS-1 และ KS-1A ให้ลูกค้าต่างประเทศแทน มีใช้งานในประเทศเมียนมาร์และเติร์กเมนิสถาน หลังจากนั้นก็มีการพัฒนารุ่น KS-1C ออกมาอีกรุ่นหนึ่ง เพิ่มระยะยิงเป็น 70 กิโลเมตร กองทัพอากาศไทยจัดหาเข้าประจำการจำนวน 1 ระบบ ในปี ค.ศ.2016

สวัสดี

03.09.2021

แสดงความคิดเห็น