รถถัง M47 Patton ของสหรัฐฯ สมัยสงครามเย็น

ภาพรถถัง M47 Patton ตั้งแสดงที่ Musée des Blindés ประเทศฝรั่งเศส
(Shonagon/ Wikimedia Commons/ Public Domain)

ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สหรัฐฯเริ่มพัฒนารถถังรุ่นใหม่ชื่อโครงการ T42 เพื่อทดแทนรถถังกลาง M4 Sherman, รถถังหนัก M26 Pershing และรุ่นอัพเกรดคือ M46 Patton แต่โครงการดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จ ประกอบกับเกิดสงครามเกาหลี (Korean War) ขึ้นพอดี สหรัฐฯจึงต้องเร่งพัฒนารถถังรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งเพื่อขัดตาทัพ โดยการนำป้อมปืนของรถถัง T42 มาติดตั้งบนตัวรถถัง M46 ตั้งชื่อรถต้นแบบว่า M46E1 ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น M47 Patton ในภายหลัง เป็นรถถังรุ่นที่สองที่ตั้งชื่อตามนายพลจอร์จ เอส. แพตตัน (George S. Patton) นายทหารชื่อดังของสหรัฐฯ สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง

รถถัง M47 Patton มีน้ำหนัก 48.5 ตัน ใช้พลประจำรถ 5 นายได้แก่ ผบ.รถถัง พลยิง พลบรรจุกระสุน พลขับ และผู้ช่วยพลขับ ติดอาวุธปืนใหญ่ M36 ขนาด 90 มิลลิเมตร บรรทุกกระสุน 71 นัด, ปืนกล M1919A4 ขนาด 7.62 มิลลิเมตร 2 กระบอก กระบอกหนึ่งเป็นปืนกลร่วมแกน ส่วนอีกกระบอกหนึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าตัวรถ (M47 Patton เป็นรถถังสหรัฐฯรุ่นสุดท้ายที่มีปืนกลด้านหน้าตัวรถ) และปืนกลหนัก M2 ขนาด 12.7 มิลลิเมตร บนหลังคาป้อมปืน ระบบขับเคลื่อนใช้เครื่องยนต์เบนซิน Continental AVDS-1790 ขนาด 810 แรงม้า มีความเร็วสูงสุด 48 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะปฏิบัติการ 160 กิโลเมตร

รถถัง M47 Patton เข้าสู่สายการผลิตในปี ค.ศ.1951 ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับรถถังเบา M41 Walker Bulldog แต่รถถังทั้งสองรุ่นมีข้อบกพร่องมาก ต้องใช้เวลาแก้ไข ส่งผลให้ไม่ทันใช้งานในสงครามเกาหลีซึ่งยุติลงช่วงกลางปี ค.ศ.1953 รถถัง M47 Patton ส่วนใหญ่ถูกส่งไปยุโรปเพื่อป้องปรามสหภาพโซเวียตในสงครามเย็น รถถังรุ่นนี้อยู่ในสายการผลิตจนถึงปี ค.ศ.1954 ผลิตออกมาทั้งหมด 8,576 คัน สหรัฐฯเริ่มทยอยปลดประจำการรถถัง M47 Patton ในปี ค.ศ.1955 ทดแทนด้วยรถถัง M48 Patton (รถถังรุ่นที่สามที่ตั้งชื่อตามนายพลแพตตัน) รถถัง M47 Patton ที่ปลดประจำการแล้วส่วนใหญ่ถูกขายให้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐฯ เช่น เยอรมนีตะวันตก ออสเตรีย อิตาลี ฝรั่งเศส สเปน กรีซ ตุรกี อิหร่าน (สมัยราชวงศ์ปาห์ลาวี) เกาหลีใต้ ยูโกสลาเวีย (แม้จะเป็นประเทศคอมมิวนิสต์แต่ยูโกสลาเวียก็ดำเนินนโยบายต่างประเทศเป็นอิสระจากสหภาพโซเวียตและ Warsaw Pact) ปากีสถาน ฯลฯ ส่วนที่เหลือถูกใช้เป็นเป้าซ้อม

กองทัพสหรัฐฯไม่เคยใช้งานรถถัง M47 Patton ในสมรภูมิจริง แต่รถถังรุ่นนี้ที่ประเทศอื่นๆจัดหาไปใช้งาน ได้ผ่านการสู้รบในสงครามสำคัญหลายครั้งเช่น สงครามอินเดีย-ปากีสถาน, สงครามหกวัน, การรุกรานไซปรัสของตุรกี, สงครามอิรัก-อิหร่าน เป็นต้น

ปัจจุบันประเทศที่จัดหารถถัง M47 Patton ไปใช้งานเกือบทั้งหมดได้ปลดประจำการรถถังรุ่นนี้แล้ว เหลือเพียงอิหร่านที่ยังใช้งานรถถัง M47 Patton อยู่ และได้ทำการอัพเกรดเพิ่มเติมโดยใช้เทคโนโลยีจากรถถัง M60A1 เป็นรถถัง Sabalan

สวัสดี

18.09.2021

แสดงความคิดเห็น