5 เหตุผลที่รถถัง M1A1 Abrams ไม่เหมาะสำหรับประเทศไทย

ภาพรถถัง M1A1 Abrams ของนาวิกโยธินสหรัฐฯระหว่างปฏิบัติการในอิรัก ปี ค.ศ.2007
(Joseph A. Lambach, U.S. Marine Corps)

ตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา กองทัพไทยได้ใช้หลักนิยมและอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐฯเป็นหลัก รถถังของกองทัพบกไทยส่วนใหญ่ก็จัดหาจากสหรัฐฯ ด้วยเหตุนี้เมื่อไทยมีความจำเป็นต้องจัดหารถถังรุ่นใหม่ หลายคนจึงสนับสนุนให้ไทยจัดหารถถัง M1A1 Abrams จากสหรัฐฯ เพราะเป็นรถถังในตระกูล M1 Abrams ที่ถูกผลิตออกมามากที่สุด มีสำรองไว้ในคลังจำนวนมาก และราคาพอจับต้องได้เมื่อเทียบกับ M1A2 Abrams ทุกครั้งที่สหรัฐฯนำรถถัง M1A1 Abrams มาฝึก Cobra Gold ในประเทศไทย ก็จะมีเสียงเชียร์ให้สหรัฐฯทิ้งรถถังรุ่นนี้ไว้ไม่ต้องขนกลับเลยทีเดียว (ฮา)

แม้รถถัง M1A1 Abrams จะเป็นรถถังในใจของหลายคน แต่ส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยถ้าไทยจะจัดหารถถังรุ่นนี้มาใช้งาน ด้วยเหตุผล 5 ข้อครับ

1.รถถัง M1A1 Abrams เป็นรถถังรุ่นเก่าเข้าประจำการในกองทัพสหรัฐฯตั้งแต่ปี ค.ศ.1985 ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับรถถัง T-72B รุ่นปี 1985 ของสหภาพโซเวียต ไม่ใช่รถถังรุ่นใหม่ป้ายแดงอย่างที่หลายคนเข้าใจ เมื่อประเทศไทยมีโอกาสและงบประมาณพอจะจัดหารถถังรุ่นใหม่กว่าได้ ก็ไม่มีความจำเป็นต้องจัดหารถถังรุ่นเก่าจากยุค 80

2.สืบเนื่องจากข้อ 1 สายการผลิตของรถถัง M1A1 Abrams ถูกปิดไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 เท่ากับว่ารถถังรุ่นนี้มีอายุมากกว่า 30 ปีแล้ว ในขณะที่รถถังมือสองของสหรัฐฯที่ไทยเคยจัดหามาช่วงสงครามเย็นตั้งแต่รถถัง M41A3 Walker Bulldog มาจนถึง M60A3 Patton ล้วนผ่านการใช้งานหรืออยู่ในคลังมาไม่เกิน 10 – 20 ปีก่อนจะมาถึงมือไทย ถ้าไทยจัดหารถถัง M1A1 Abrams มือสองมาแล้วต้องใช้งานต่อไปอีกอย่างน้อย 40 – 50 ปี จะมีปัญหาเรื่องอายุการใช้งานหรือไม่ เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา

3.เกราะพื้นฐานของรถถังตระกูล M1 Abrams ไม่ได้หนากว่ารถถังรุ่นอื่นในยุคเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ ระบบป้องกันตัวที่สำคัญที่สุดของ M1A1 และ M1A2 Abrams คือแผ่นเกราะผลิตจากยูเรเนียมที่เสื่อมสภาพแล้ว ติดอยู่บริเวณด้านหน้าของป้อมปืน ซึ่งเป็นจุดที่มีโอกาสถูกยิงมากที่สุด ช่วยให้เกราะบริเวณดังกล่าวหนาขึ้นมาก (แลกมาด้วยการมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น) แต่รถถังที่สหรัฐฯส่งออกให้ต่างประเทศ รวมถึงพันธมิตรใกล้ชิดอย่างออสเตรเลียและซาอุดิอาระเบีย ไม่มีแผ่นเกราะยูเรเนียมแต่อย่างใด เกราะของรถถังตระกูล M1 Abrams รุ่นส่งออกจึงถือว่าธรรมดา

4.รถถัง M1A1 Abrams ใช้เครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ แม้จะใช้เชื้อเพลิงได้หลายชนิด มีกำลังสูง และเสียงค่อนข้างเบา แต่ต้องการการบำรุงรักษาสูง และสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมาก จึงไม่เหมาะสำหรับประเทศไทยซึ่งมีงบประมาณจำกัด

5.ระบบภายในของรถถัง M1A1 Abrams สู้รถถังรุ่นใหม่ๆไม่ได้ แม้รถถังสหรัฐฯตั้งแต่รุ่น M60A3 เป็นต้นมาจะมีกล้องจับความร้อน ช่วยให้มีขีดความสามารถในการรบเวลากลางคืนเหนือกว่ารถถังโซเวียตในยุคเดียวกันเช่น T-72B และ T-80U ซึ่งยังใช้กล้องอินฟราเรดอยู่ แต่รถถัง M1A1 Abrams มีกล้องจับความร้อนให้เฉพาะพลยิงเท่านั้น ในขณะที่ ผบ.รถถังไม่มีแม้กระทั่งกล้องมองกลางคืน ทั้งที่หน้าที่หนึ่งของ ผบ.รถถังคือการสังเกตการณ์ ค้นหาเป้าหมาย ชี้เป้าให้พลยิง มีความสำคัญไม่แพ้กัน เมื่อรถถัง M1A1 Abrams ไม่มีกล้องสำหรับ ผบ.รถถัง ก็เท่ากับว่าในการรบเวลากลางคืน ผบ.รถถังแทบจะตาบอดไปเลย ในขณะที่ ผบ.รถถังโซเวียตยังมีกล้องอินฟราเรด สามารถช่วยเหลือพลยิงได้ระดับหนึ่ง สหรัฐฯพึ่งจะติดตั้งกล้องจับความร้อนสำหรับ ผบ.รถถัง (CITV) ในรถถัง M1A2 Abrams

ด้วยเหตุผลเหล่านี้เอง ผมจึงมองว่ารถถัง M1A1 Abrams ไม่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย และไม่เห็นด้วยถ้าจะจัดหารถถังรุ่นนี้มาใช้งานครับ

สวัสดี

22.09.2021

แสดงความคิดเห็น