ขีดความสามารถระบบป้องกันภัยทางอากาศไทป์-81 (Type-81) ของญี่ปุ่น

ภาพรถฐานยิงระบบป้องกันภัยทางอากาศ Type-81 ของญี่ปุ่น
(Max Smith/ Wikimedia Commons/ Public Domain)

ระบบป้องกันภัยทางอากาศ Type-81 หรือ Tan-SAM ของญี่ปุ่น ผลิตโดยบริษัท Toshiba เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยใกล้ เข้าประจำการเมื่อปี ค.ศ.1981 ทดแทนปืนต่อสู้อากาศยาน M51 Skysweeper อุดช่องว่างระหว่างจรวดต่อสู้อากาศยานประทับบ่า FIM-92 Stinger และระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยกลาง MIM-23 Hawk ที่ญี่ปุ่นจัดหาจากสหรัฐฯ

ระบบป้องกันภัยทางอากาศ Type-81 ใช้แคร่รถบรรทุก 6×6 Type 73 Ougata ระบบหนึ่งประกอบด้วยรถเรดาร์ 1 คันและรถฐานยิง 2 คัน แต่ละคันบรรทุกจรวด 4 ลูก จรวดรุ่นแรกคือ SAM-1A มีระยะยิง 5 – 7 กิโลเมตร ปลดประจำการแล้วเมื่อปี ค.ศ.1990 จรวดรุ่นต่อมาคือ SAM-1B ปัจจุบันยังมีใช้งานอยู่แต่เหลือค่อนข้างน้อยแล้ว จรวดของ Type-81 ที่กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นใช้ในปัจจุบันจะเป็นรุ่น SAM-1C เข้าประจำการในปี ค.ศ.1995 ช่วงแรกใช้การนำวิถีด้วยอินฟราเรด มีระยะยิง 7 – 10 กิโลเมตร แต่ต่อมาได้เปลี่ยนไปใช้รุ่นนำวิถีด้วยเรดาร์แทน มีระยะยิงเพิ่มขึ้นเป็น 14 กิโลเมตร

ปัจจุบันกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่น (JSDF) มีระบบป้องกันภัยทางอากาศ Type-81 ใช้งานอยู่ 93 ระบบ เป็นของกองกำลังป้องกันตนเองทางบก (JGSDF) 57 ระบบ, กองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศ (JASDF) 30 ระบบ และกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเล (JMSDF) 6 ระบบ ไม่ขายให้ต่างประเทศ

สวัสดี

23.09.2021

แสดงความคิดเห็น