ปืนกลเบา Heckler & Koch (HK) MG4 ของเยอรมนี

ภาพปืนกลเบา HK MG4 ของกองทัพบกเยอรมัน
(KrisfromGermany/ Wikimedia Commons/ Public Domain)

ปืนกลเบา MG4 ของเยอรมนี เดิมชื่อ MG43 พัฒนาโดยบริษัท Heckler & Koch (HK) ในช่วงทศวรรษ 1990 เปิดตัวครั้งแรกในเดือนกันยายน ค.ศ.2001 และได้รับเลือกเข้าประจำการในกองทัพเยอรมัน (Bundeswehr) ทดแทนปืนกล Rheinmetall MG3 ในตำแหน่งอาวุธสนับสนุนระดับหมวด (ส่วนในภารกิจอื่นจะใช้งานควบคู่กัน) ส่งผลให้หน่วยทหารราบเยอรมันมีความคล่องตัวและอำนาจการยิงเพิ่มขึ้น เนื่องจาก MG4 มีน้ำหนักเบาและสามารถใช้งานได้ด้วยกำลังพลนายเดียว

ปืนกลเบา MG4 มีน้ำหนัก 8.15 กิโลกรัม มีความยาวรวมพานท้าย 1,050 มิลลิเมตร (เมื่อพับพานท้ายจะยาว 830 มิลลิเมตร) ความยาวลำกล้อง 450 มิลลิเมตร (รุ่นสำหรับหน่วยรบพิเศษคือ MG4K จะมีความยาวลำกล้องสั้นลง) ใช้กระสุนขนาด 5.56 x 45 มิลลิเมตร อัตราการยิง 880 นัดต่อนาที (ปกติจะทำการที่อัตราการยิงประมาณ 100 นัดต่อนาที) บรรจุกระสุนด้วยสายกระสุน ระยะยิงหวังผล 600 – 1,000 เมตร เมื่อติดตั้งบนขาทราย ปืนกลเบา MG4 มีการติดตั้งศูนย์เล็งแบบศูนย์เหล็กและมีรางพิคาทินี่สำหรับติดตั้งกล้องเล็ง กล้องมองกลางคืน หรืออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตามปืนกลเบา MG4 ของกองทัพเยอรมันจะมีการติดตั้งกล้องเล็งมาในตัวอยู่แล้ว ศูนย์เหล็กจึงไม่ค่อยถูกใช้งานมากนัก

รุ่นส่งออกของปืนกลเบา MG4 มีชื่อว่า MG4E และ MG4KE มีอัตราการยิงลดลงเหลือ 770 นัดต่อนาที ปัจจุบันมีลูกค้าได้แก่ มาเลเซีย สเปน โปรตุเกส แอลเบเนีย และแอฟริกาใต้

สวัสดี

08.02.2022

แสดงความคิดเห็น