ปืนกลเบา RPL-20 ของรัสเซีย

ภาพต้นแบบปืนกลเบา RPL-20 ของรัสเซียในงานแสดงอาวุธ Army-2020
(Nickel nitride/ Wikimedia Commons/ Public Domain)

RPL-20 เป็นปืนกลเบารุ่นใหม่ของรัสเซีย พัฒนาโดยบริษัทคาลาชนิคอฟ (Kalashnikov) ตามความต้องการของกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ที่ต้องการจัดหาปืนกลเบารุ่นใหม่มาทดแทนปืนกลเบา RPK-74 ซึ่งมีข้อด้อยตรงที่บรรจุกระสุนด้วยซองกระสุน (แม็กกาซีน) ที่แม้จะมีน้ำหนักเบา แต่ก็ไม่สามารถทำการยิงสนับสนุนแบบต่อเนื่องเหมือนปืนกลที่บรรจุกระสุนด้วยสายกระสุนได้ ก่อนหน้านี้รัสเซียพยายามแก้ปัญหานี้โดยการบรรจุปืนกลอเนกประสงค์ PKM ในอัตราของหมู่ทหารราบ แต่ก็ติดปัญหาว่าปืนกล PKM ใช้กระสุนขนาด 7.62 x 39 มิลลิเมตรต่างจากปืนเล็กยาวตระกูล AK-74 และปืนกลเบา RPK-74 ที่ใช้กระสุนขนาด 5.45 x 39 มิลลิเมตร สุดท้ายรัสเซียจึงตัดสินใจพัฒนาปืนกลเบารุ่นใหม่ที่ใช้กระสุนขนาด 5.45 x 39 มิลลิเมตร บรรจุกระสุนด้วยสายกระสุน บริษัทคาลาชนิคอฟจึงทำการพัฒนาปืนกลเบา RPL-20 ขึ้นมา (ชื่อปืนกล RPL มาจากภาษารัสเซีย РПЛ – ручной пулемёт ленточный แปลว่าปืนกลบรรจุกระสุนด้วยสายกระสุน) ปัจจุบันยังเป็นเพียงต้นแบบ เปิดตัวครั้งแรกในงานแสดงอาวุธ Army-2020 มีกำหนดแล้วเสร็จประมาณปี ค.ศ.2022 – 2023

ปืนกลเบา RPL-20 มีน้ำหนักปืนเปล่า 5.2 – 5.5 กิโลกรัม มีขนาดยาว 1,085 – 1,145 มิลลิเมตร ความยาวลำกล้อง 590 มิลลิเมตร ใช้กระสุนขนาด 5.45 x 39 มิลลิเมตร อัตราการยิงสูงสุดประมาณ 600 นัดต่อนาที แต่ปกติจะทำการยิงที่อัตราการยิงประมาณ 100 นัดต่อนาที ใช้สายกระสุนขนาด 100 นัด มีการติดตั้งศูนย์เล็งแบบศูนย์เหล็ก และมีรางพิคาทินี่สำหรับติดตั้งกล้องเล็งเพิ่มเติมได้ ระยะยิงหวังผลประมาณ 600 เมตร

โดยภาพรวมปืนกลเบา RPL-20 มีน้ำหนักใกล้เคียงกับปืนกลเบา RPK-74 (น้ำหนักปืนเปล่า 5.1 กิโลกรัม) ใช้กระสุนขนาดเดียวกัน มีความสะดวกในการใช้งานมากกว่าปืนกล PKM ที่ใช้กระสุนต่างขนาดกัน และยังบรรจุกระสุนด้วยสายกระสุน สามารถทำการยิงสนับสนุนต่อเนื่องได้มากกว่าปืนกลเบา RPK-74 ถ้ากองทัพรัสเซียจัดหาปืนกลเบา RPL-20 เข้าประจำการก็จะช่วยให้หมู่ทหารรัสเซียมีอำนาจการยิงสูงขึ้น ทำนองเดียวกับทหารสหรัฐฯที่ใช้ปืนกลเบา M249

สวัสดี

10.02.2022

คลิปแนะนำขีดความสามารถปืนกลเบา RPL-20 จากบริษัท Kalashnikov
คลิปต้นแบบปืนกลเบา RPK-20 จากบริษัท Kalashnikov

แสดงความคิดเห็น