ขีดความสามารถเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง Panzerfaust 3 ของเยอรมนี

ภาพทหารเยอรมันเตรียมยิงจรวดต่อสู้รถถัง Panzerfaust 3 ระหว่างการฝึก Noble Partner 17 ในประเทศจอร์เจีย วันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ.2017
(U.S. Army photo by Spc. Hayley Gardner).

เมื่อรถถัง T-72 และ T-80 เข้าประจำการในกองทัพสหภาพโซเวียตช่วงทศวรรษ 1970 เยอรมนีตะวันตกพบว่าเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถังที่กองทัพเยอรมันตะวันตกใช้งานอยู่ในขณะนั้นคือ Carl Gustaf และ Armbrust ไม่สามารถเจาะเกราะด้านหน้าของรถถังสองรุ่นนี้ได้ จึงทำการพัฒนาเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถังรุ่นใหม่คือ Panzerfaust 3 เข้าประจำการในปี ค.ศ.1987

เครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง Panzerfaust 3 มีขนาดยาว 950 มิลลิเมตร ท่อยิงเป็นแบบใช้แล้วทิ้ง มีขนาดความกว้างปากลำกล้อง 60 มิลลิเมตร ส่วนจรวดมีขนาดกว้าง 110 มิลลิเมตร มีน้ำหนักรวมท่อยิงด้วย 12.9 – 13.3 กิโลกรัมขึ้นกับชนิดของหัวรบ มีระยะยิงไกลสุด 920 เมตร (จรวดจะทำลายตัวเองเมื่อพ้นระยะนี้) ระยะยิงหวังผล 400 เมตรเมื่อใช้ยิงเป้าหมายที่อยู่กับที่ แต่ถ้าเป้าหมายมีการเคลื่อนที่ ระยะยิงหวังผลของ Panzerfaust 3 จะอยู่ที่ 300 เมตร มีขีดความสามารถเจาะเกราะเหล็กกล้า RHA หนา 700 – 900 มิลลิเมตร (ขึ้นกับชนิดของจรวด) สามารถเจาะเกราะของรถถัง T-72 ได้ เวลาทำการยิง Panzerfaust 3 จะต้องประกอบอุปกรณ์การยิงที่ประกอบด้วยด้ามจับและกล้องเล็งน้ำหนักรวม 2.3 กิโลกรัมเข้ากับท่อยิงจรวด หลังทำการยิงแล้วก็จะทิ้งเฉพาะท่อยิงจรวดเปล่า ส่วนอุปกรณ์นี้สามารถนำไปประกอบกับท่อยิงจรวดอันใหม่ใช้ซ้ำได้สูงสุด 5 ครั้ง

ปัจจุบันเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง Panzerfaust 3 มีใช้งานในกองทัพประเทศต่างๆจำนวน 11 ประเทศได้แก่เยอรมนี ออสเตรีย เบลเยียม อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เปรู อิรัก และประเทศล่าสุดคือยูเครน ซึ่งได้รับ Panzerfaust 3 จากเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์หลังรัสเซียเริ่มปฏิบัติการทางทหารในยูเครนในปี ค.ศ.2022

สวัสดี

04.03.2022

คลิปทหารเยอรมันสอนกองกำลังชาวเคิร์ด Peshmerga ในอิรักใช้งาน Panzerfaust 3 เมื่อปี ค.ศ.2016

แสดงความคิดเห็น