ปืนใหญ่ M777 ที่สหรัฐฯส่งให้ยูเครน ระยะยิงไกลกว่าปืนใหญ่รัสเซียจริงหรือ ?

ภาพปืนใหญ่ M777 ของนาวิกโยธินสหรัฐฯระหว่างการฝึก วันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ.2005
(Sgt. Jose E. Guillen/ United States Marine Corps)

นับตั้งแต่สหรัฐฯ, ออสเตรเลีย และแคนาดาส่งปืนใหญ่ลากจูงขนาด 155 มิลลิเมตร 39 คาลิเบอร์ M777 ให้ยูเครน หนึ่งในวาทกรรมบรรยายสรรพคุณของปืนใหญ่รุ่นนี้ที่แพร่หลายในโลกออนไลน์ก็คือปืนใหญ่รุ่นนี้มีระยะยิงไกลกว่าปืนใหญ่ของรัสเซีย จะช่วยให้ยูเครนได้เปรียบรัสเซียมาก คำถามคือวาทกรรมนี้เป็นจริงหรือไม่ ?

ผมได้อ่านบทความในสื่อตะวันตกหลายสำนักเกี่ยวกับปืนใหญ่ M777 เพื่อหาที่มาของวาทกรรมนี้แล้วก็พบว่าข้อมูลส่วนใหญ่ที่สื่อตะวันตกใช้สรุปว่าปืนใหญ่ M777 ระยะยิงไกลกว่าปืนใหญ่รัสเซีย (และปืนใหญ่แบบเดียวกันที่ยูเครนใช้อยู่เดิม) มาจากการเปรียบเทียบระยะยิงของ M777 ซึ่งเป็นปืนใหญ่ลากจูงรุ่นใหม่ล่าสุดของสหรัฐฯที่พึ่งเข้าประจำการเมื่อปี ค.ศ.2005 กับปืนใหญ่อัตตาจรรุ่นเก่าของสหภาพโซเวียตจากช่วงต้นยุค 70

ยกตัวอย่างเช่นบทความ “How American M777 Howitzers Could Turn the Tide of Ukraine War” ของสื่อ Newsweek ได้เปรียบเทียบระยะยิงของปืนใหญ่ M777 กับปืนใหญ่อัตตาจรขนาด 152 มิลลิเมตร 2S3 Akatsiya ซึ่งเข้าประจำการในกองทัพโซเวียตตั้งแต่ปี ค.ศ.1971

บทความ “Video: Ukraine Is Attacking Russian Troops With M777 U.S. 155-Millimeter Howitzers” ในเว็บไซต์ 19fortyfive เปรียบเทียบระยะยิงของ M777 กับปืนใหญ่อัตตาจร 2S3 Akatsiya และปืนใหญ่อัตตาจร 2S1 Gvozdika ขนาด 122 มิลลิเมตร ปืนใหญ่อัตตาจรรุ่นหลังนี้เข้าประจำการในกองทัพโซเวียตตั้งแต่ปี ค.ศ.1972 และความจริงไม่ควรนำมาเทียบกับ M777 ด้วยซ้ำเพราะเป็นปืนใหญ่คนละขนาด เทียบได้กับปืนใหญ่ขนาด 105 มิลลิเมตรของค่าย NATO การคุยโวว่าปืนใหญ่ขนาด 155 มิลลิเมตรยิงไกลกว่าปืนใหญ่ขนาด 122 มิลลิเมตรก็ไม่ต่างจากการคุยโวว่าปืนใหญ่ขนาด 152 มิลลิเมตรยิงไกลกว่าปืนใหญ่ขนาด 105 มิลลิเมตร

บทความ “What Heavy Weapons the West Has (and Hasn’t) Sent Ukraine” ในเว็บไซต์ Newlines Institute บรรยายสรรพคุณของปืนใหญ่ M777 ว่ามีระยะยิงไกลกว่าปืนใหญ่ลากจูง D-30 ขนาด 122 มิลลิเมตร ซึ่งเข้าประจำการในกองทัพโซเวียตเมื่อปี ค.ศ.1960 กรณีนี้ก็เหมือนย่อหน้าที่ผ่านมาคือปืนใหญ่คนละขนาดเปรียบเทียบกันไม่ได้

ภาพปืนใหญ่ลากจูงขนาด 122 มิลลิเมตร D-30 ตั้งแสดงในพิพิธภัณฑ์ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย
(Alf van Beem/ Wikimedia Commons/ Public Domain)

จากตัวอย่างบทความข้างต้น จะเห็นได้ว่าการสรุปว่าปืนใหญ่ M777 มีระยะยิงไกลกว่าปืนใหญ่รัสเซียมีข้อผิดพลาดตั้งแต่ต้น เพราะเลือกใช้ปืนใหญ่รุ่นเก่าและปืนใหญ่ที่มีขนาดเล็กกว่าจากยุคโซเวียตตั้งแต่ช่วงกลางสงครามเย็นบางรุ่นมาเปรียบเทียบเท่านั้น

แล้วปืนใหญ่รัสเซียมีระยะยิงใกล้หรือไกลกว่า M777 กันแน่ ? เพื่อพิสูจน์ให้แน่ชัด ผมจะขอเปรียบเทียบระยะยิงของปืนใหญ่ M777 กับปืนใหญ่ขนาด 152 มิลลิเมตรทุกรุ่นของรัสเซียทั้งแบบลากจูงและอัตตาจร

ปืนใหญ่ M777 มีระยะยิงไกลสุดด้วยกระสุนปกติ 24.7 กิโลเมตร แต่ถ้าใช้กระสุนต่อระยะจะมีระยะยิงไกลสุด 30 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีกระสุนนำวิถี M982 Excalibur ซึ่งมีระยะยิงไกลสุด 40 กิโลเมตร อย่างไรก็ตามเนื่องจากกระสุน Excalibur มีราคาแพงถึงนัดละ 70,000 เหรียญ ในขณะที่กระสุนปืนใหญ่ขนาด 155 มิลลิเมตรปกติราคานัดละไม่ถึง 1,000 เหรียญ จำนวนกระสุนรุ่นนี้จึงคิดเป็นสัดส่วนน้อยมากเทียบกับกระสุนปกติและกระสุนต่อระยะ ในกรณีทั่วไปจึงอาจถือได้ว่า M777 มีระยะยิงปกติอยู่ที่ 30 กิโลเมตร

แล้วปืนใหญ่รัสเซียมีระยะยิงเท่าไหร่บ้าง ? ผมขอเริ่มที่ปืนใหญ่รุ่นเก่าสุดที่กองทัพรัสเซียยังมีใช้อยู่ก่อนคือปืนใหญ่ลากจูงขนาด 152 มิลิลเมตร M1955 หรือ D-20 ปืนใหญ่รุ่นนี้เข้าประจำการในกองทัพโซเวียตตั้งแต่ช่วงต้นยุค 50 ก่อนหน้า M777 ประมาณ 50 ปี มีระยะยิงไกลสุด 17.4 กิโลเมตร แน่นอนว่าสู้ M777 ไม่ได้

ภาพปืนใหญ่อัตตาจรขนาด 152 มิลลิเมตร 2S3 Akatsiya ของรัสเซีย
(Ministry of Defence of the Russian Federation – Mil.ru)

ถัดมาเป็นปืนใหญ่อัตตาจรขนาด 152 มิลลิเมตร 2S3 Akatsiya เข้าประจำการในกองทัพโซเวียตเมื่อปี ค.ศ.1971 ออกแบบมาถ่วงดุลกับปืนใหญ่อัตตาจร M109 รุ่นแรกๆของสหรัฐฯ ใช้ปืนใหญ่ที่ดัดแปลงมาจาก D-20 กระสุนปกติมีระยะยิง 17.4 กิโลเมตร แต่ถ้าใช้กระสุนต่อระยะจะมีระยะยิง 24 กิโลเมตร สั้นกว่ากระสุนปกติของ M777

ถัดมาเป็นปืนใหญ่ลากจูงขนาด 152 มิลลิเมตร 2A36 Giatsint-B เข้าประจำการในกองทัพโซเวียตเมื่อปี ค.ศ.1975 ทดแทนปืนใหญ่ลากจูง M-46 ขนาด 130 มิลลิเมตร กระสุนปกติมีระยะยิง 27 กิโลเมตร ไกลกว่ากระสุนปกติของ M777 และถ้าใช้กระสุนต่อระยะจะมีระยะยิง 40 กิโลเมตร ไกลกว่ากระสุนต่อระยะของ M777 และเท่ากับกระสุนนำวิถี Excalibur อย่างไรก็ตามเนื่องจาก Giatsint-B มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก ปัจจุบันกองทัพรัสเซียเลยไม่ค่อยนิยมใช้ปืนใหญ่รุ่นนี้เท่าไหร่ มักจะใช้แบบอัตตาจรแทนคือ 2S5 Giatsint-S

ภาพปืนใหญ่อัตตาจร 2S5 Giatsint-S สังกัดกองพลน้อยปืนใหญ่ที่ 305 ของรัสเซีย
(Ministry of Defence of the Russian Federation – Mil.ru)

ปืนใหญ่อัตตาจรขนาด 152 มิลลิเมตร 2S5 Giatsint-S เข้าประจำการในกองทัพโซเวียตเมื่อปี ค.ศ.1976 มีระยะยิง 28 กิโลเมตรด้วยกระสุนปกติ ไกลกว่ากระสุนปกติของ M777 และถ้าใช้กระสุนต่อระยะจะมีระยะยิง 33 – 40 กิโลเมตร ไกลกว่ากระสุนต่อระยะของ M777 และเท่ากับกระสุนนำวิถี Excalibur

ถัดมาเป็นปืนใหญ่ลากจูงขนาด 152 มิลลิเมตร 2A65 Msta-B เข้าประจำการในกองทัพโซเวียตเมื่อปี ค.ศ.1987 กระสุนปกติของปืนใหญ่รุ่นนี้มีระยะยิง 24.7 กิโลเมตรเท่ากับกระสุนปกติของ M777 ขณะที่กระสุนต่อระยะของ Msta-B มีระยะยิงไกลสุด 28.9 กิโลเมตร สั้นกว่ากระสุนต่อระยะของ M777 เล็กน้อยแต่ไม่ได้มีผลมากนัก

ภาพปืนใหญ่ลากจูง 2A65 Msta-B ของรัสเซีย
(Ministry of Defence of the Russian Federation – Mil.ru)

หลังจากพูดถึงปืนใหญ่ Msta แบบลากจูงไปแล้วก็มาต่อที่รุ่นอัตตาจรคือ ปืนใหญ่อัตตาจรขนาด 152 มิลลิเมตร 2S19 Msta-S เข้าประจำการในกองทัพโซเวียตเมื่อปี ค.ศ.1989 มีระยะยิงด้วยกระสุนปกติ 24.7 กิโลเมตร แต่ถ้าใช้กระสุนต่อระยะจะมีระยะยิง 28.9 กิโลเมตรเหมือนกับรุ่นลากจูง ระยะยิงพอๆกับ M777

จะเห็นได้ว่าปืนใหญ่ M777 มีระยะยิงไกลกว่าปืนใหญ่ขนาด 152 มิลลิเมตรเฉพาะรุ่นเก่าจากยุค 50 ถึงต้นยุค 70 เท่านั้น รุ่นหลังจากนั้นระยะยิงก็พอๆกัน ปืนใหญ่รัสเซียบางรุ่นยังมีระยะยิงเท่ากับกระสุนนำวิถี Excalibur ซึ่งไกลกว่ากระสุนต่อระยะปกติของ M777 ด้วย นอกจากนี้รัสเซียยังมีปืนใหญ่อัตตาจรขนาด 203 มิลลิเมตร 2S7M Malka อีกรุ่นหนึ่งซึ่งมีระยะยิงไกลสุดด้วยกระสุนต่อระยะยิง 47.5 กิโลเมตร ดังนั้นวาทกรรมที่ว่าปืนใหญ่ M777 มีระยะยิงไกลกว่าปืนใหญ่รัสเซียจึงไม่เป็นความจริง ยกเว้นจะเจาะจงเฉพาะปืนใหญ่รุ่นเก่าเท่านั้น

สวัสดี

19.05.2022

แสดงความคิดเห็น