T-Gewehr M1918 ปืนไรเฟิลต่อสู้รถถังรุ่นแรกของโลก

ประวัติปืนไรเฟิลต่อสู้รถถัง T-Gewehr M1918 ของเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

อ่านต่อ

ปืนใหญ่สนาม D-44 ขนาด 85 มิลลิเมตร ของสหภาพโซเวียต

ประวัติปืนใหญ่สนาม D-44 ขนาด 85 มิลลิเมตร ของสหภาพโซเวียต ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองถึงสงครามเย็น

อ่านต่อ

ปืนใหญ่ M-30 กับเหตุผลที่โซเวียตใช้กระสุน 122 แทนที่จะเป็น 105 มิลลิเมตร

ประวัติปืนใหญ่วิถีโค้ง M-30 หรือ M1938 ขนาด 122 มิลลิเมตรของสหภาพโซเวียต สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง

อ่านต่อ

ปืนใหญ่ต่อสู้รถถัง ZiS-2 ขนาด 57 มิลลิเมตรของโซเวียต

ประวัติปืนใหญ่ต่อสู้รถถัง ZiS-2 ขนาด 57 มิลลิเมตรของสหภาพโซเวียตในสงครามโลกครั้งที่สอง

อ่านต่อ

กองพลน้ำเงิน (Blue Division): อาสาสมัครสเปนช่วยเยอรมันรบสงครามโลกครั้งที่สอง

แม้สเปนจะไม่ได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองอย่างเป็นทางการ แต่ก็มีการส่งอาสาสมัครหลายหมื่นนายไปช่วยเยอรมนีรบ เรียกว่ากองพลน้ำเงิน

อ่านต่อ

ปืนใหญ่ต่อสู้รถถัง Pak-38 ขนาด 50 มิลลิเมตรของนาซีเยอรมนี

ประวัติปืนใหญ่ต่อสู้รถถัง Pak-38 ขนาด 50 มิลลิเมตรของเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่สอง

อ่านต่อ