ปืนใหญ่สนาม D-44 ขนาด 85 มิลลิเมตร ของสหภาพโซเวียต

ประวัติปืนใหญ่สนาม D-44 ขนาด 85 มิลลิเมตร ของสหภาพโซเวียต ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองถึงสงครามเย็น

อ่านต่อ

ขีดความสามารถระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐฯสมัยสงครามเย็น

ขีดความสามารถระบบป้องกันภัยทางอากาศและปืนต่อสู้อากาศยานอัตตาจรของสหรัฐฯในสงครามเย็น

อ่านต่อ

จีนเป็นเหตุให้โซเวียตไม่ส่งเอส-125 ให้เวียดนามเหนือในสงครามเวียดนาม

ระหว่างสงครามเวียดนาม สหภาพโซเวียตไม่ได้ส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-125 ให้เวียดนามเหนือ ส่งให้แต่ S-75 เท่านั้น

อ่านต่อ