ติดต่อผู้เขียน

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สำนักข่าว หน่วยงาน องค์กรต่างๆที่ประสงค์จะติดต่อผม ทั้งเรื่องสอบถามข้อมูลทั่วไป และเรื่องงานเช่นงานเขียน โฆษณา ประชาสัมพันธ์ วิทยากร ฯลฯ สามารถติดต่อได้ผ่านอีเมลและโซเชียลมีเดียด้านข้างครับ

อีเมลติดต่อ
militaryanddiplomacy@gmail.com

โซเชียลมีเดีย