ลิขสิทธิ์

เว็บไซต์ “การทูตและการทหาร Military & Diplomacy” ขอสงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาบทความที่ปรากฏในเว็บไซต์ การนำเนื้อหาบทความไปเผยแพร่ต่อขอให้ใช้วิธีการแชร์ลิงค์เป็นหลัก อาจมีการตัดตอนเนื้อหาบทความบางส่วนไปวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นประกอบได้ พร้อมให้เครดิต แต่ไม่อนุญาตให้ก็อปเนื้อหาบทความทั้งหมดไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นจำเป็นจริงๆ เช่นกรณีแพลทฟอร์มที่จะแชร์บทความไปนั้นไม่สามารถกดแชร์ลิงค์ไปโดยตรงได้ ที่สำคัญคือต้องให้เครดิตและลิงค์กลับมาที่เว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของ “การทูตและการทหาร Military & Diplomacy” ทุกครั้ง

สำหรับรูปภาพที่ปรากฏในเว็บไซต์ “การทูตและการทหาร Military & Diplomacy” ส่วนใหญ่จะเป็นรูปภาพ Public domain และภาพที่เจ้าของภาพอนุญาตให้เผยแพร่ต่อได้แบบ Creative Commons โดยการให้เครดิต แต่ก็มีบางภาพที่เป็นภาพสต็อก มีลิขสิทธิ์ ไม่สามารถเผยแพร่ต่อได้ การแชร์หรือนำภาพจากเว็บไซต์ไปเผยแพร่ต่อ ขอให้มีการตรวจสอบและระมัดระวังให้มากๆ