ลิขสิทธิ์

เว็บไซต์ “การทูตและการทหาร Military & Diplomacy” ขอสงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาบทความที่ปรากฏในเว็บไซต์ การนำเนื้อหาบทความไปเผยแพร่ต่อขอให้ใช้วิธีการแชร์ลิงค์เป็นหลัก อาจตัดตอนเนื้อหาบทความบางส่วนไปใช้เพื่อการอ้างอิง หรือวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นประกอบได้ พร้อมให้เครดิต แต่ไม่อนุญาตให้ก็อปเนื้อหาบทความทั้งหมดไปเผยแพร่ต่อ ทั้งการก็อปไปเผยแพร่ในเว็บไซต์อื่นๆหรือการเอาไปทำคลิปวิดิโอลง Youtube

สำหรับรูปภาพที่ปรากฏในเว็บไซต์ “การทูตและการทหาร Military & Diplomacy” ส่วนใหญ่จะเป็นรูปภาพ Public domain และภาพที่เจ้าของภาพอนุญาตให้เผยแพร่ต่อได้แบบ Creative Commons โดยการให้เครดิต แต่ก็มีบางภาพที่เป็นภาพสต็อก มีลิขสิทธิ์ ไม่สามารถเผยแพร่ต่อได้ การแชร์หรือนำภาพจากเว็บไซต์ไปเผยแพร่ต่อ ขอให้มีการตรวจสอบและระมัดระวังให้มากๆ