อินโดนีเซียต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวรัสเซียแข่งกับประเทศไทย

อินโดนีเซียต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวรัสเซียมาเที่ยวมากขึ้น แข่งกับประเทศไทย

อ่านต่อ