อินเดียทบทวนความร่วมมือด้านการศึกษากับจีน

อินเดียทบทวนการเปิดสถาบันขงจื๊อและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจีน ไม่สนับสนุนให้โรงเรียนอินเดียสอนภาษาจีน

อ่านต่อ