อินเดียทบทวนความร่วมมือด้านการศึกษากับจีน

อินเดียทบทวนการเปิดสถาบันขงจื๊อและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจีน ไม่สนับสนุนให้โรงเรียนอินเดียสอนภาษาจีน

อินเดียทบทวนความร่วมมือด้านการศึกษากับจีน อ่านต่อ