ตุรกีเผชิญปัญหาภาวะเงินเฟ้อรุนแรงและค่าครองชีพสูง

อัตราเงินเฟ้อ ค่าเช่าที่อยู่อาศัย และราคาอาหารในตุรกีพุ่งสูงขึ้นมาก รัฐบาลตุรกีกล่าวหาเอกชนว่าเป็นต้นเหตุ แต่กลับกดดันแบงก์ชาติลดอัตราดอกเบี้ย

ตุรกีเผชิญปัญหาภาวะเงินเฟ้อรุนแรงและค่าครองชีพสูง อ่านต่อ