ขีดความสามารถระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐฯสมัยสงครามเย็น

ขีดความสามารถระบบป้องกันภัยทางอากาศและปืนต่อสู้อากาศยานอัตตาจรของสหรัฐฯในสงครามเย็น

อ่านต่อ

กองทัพไทยควรเพิ่มขีดความสามารถรับมือภัยคุกคามจากโดรนติดอาวุธ

กองทัพไทยควรเพิ่มขีดความสามารถรับมือภัยคุกคามจากโดรนติดอาวุธซึ่งมีการใช้งานแพร่หลายมากขึ้น

อ่านต่อ