อินเดียจะจัดหา AK-203 บางส่วนจากรัสเซียโดยตรง หลังยังตกลงเรื่องสิทธิบัตรไม่ได้

กองทัพอินเดียจะจัดหาปืนเล็กยาว AK-203 จำนวน 70,000 กระบอกจากรัสเซียโดยตรง หลังยังไม่สามารถตกลงเรื่องค่าลิขสิทธิ์ในการผลิตปืนรุ่นนี้ในอินเดียได้

อินเดียจะจัดหา AK-203 บางส่วนจากรัสเซียโดยตรง หลังยังตกลงเรื่องสิทธิบัตรไม่ได้ อ่านต่อ