รัสเซียอาจตัดก๊าซไปมอลโดวา ถ้ามอลโดวาไม่ยอมจ่ายหนี้และเซ็นสัญญาใหม่

รัสเซียอาจตัดก๊าซไปยังประเทศมอลโดวา ถ้ามอลโดวาไม่ยอมจ่ายหนี้และเซ็นสัญญาใหม่ ขณะที่มอลโดวากล่าวหารัสเซียว่าขึ้นราคาก๊าซโดยไม่มีเหตุผล

รัสเซียอาจตัดก๊าซไปมอลโดวา ถ้ามอลโดวาไม่ยอมจ่ายหนี้และเซ็นสัญญาใหม่ อ่านต่อ