ความล้มเหลวครั้งที่สองของรถถัง T-80 ของรัสเซีย

รถถัง T-80 ล้มเหลวเป็นครั้งที่สองในยูเครนจากยุทธวิธีที่ผิดพลาด ไม่สามารถกู้หน้าจากสงครามเชชเนียได้

ความล้มเหลวครั้งที่สองของรถถัง T-80 ของรัสเซีย อ่านต่อ