ปืนกลเยอรมัน Rheinmetall MG 3 ทายาท MG 42

ประวัติและขีดความสามารถปืนกล MG 3 ของเยอรมนีซึ่งมีพื้นฐานมาจากปืนกล MG 42 สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง

ปืนกลเยอรมัน Rheinmetall MG 3 ทายาท MG 42 อ่านต่อ