รถถังเบาสะเทินน้ำสะเทินบก PT-76 ของสหภาพโซเวียต

ประวัติและขีดความสามารถรถถังเบาสะเทินน้ำสะเทินบก PT-76 ของสหภาพโซเวียต สมัยสงครามเย็น

อ่านต่อ

ปืนใหญ่สนาม D-44 ขนาด 85 มิลลิเมตร ของสหภาพโซเวียต

ประวัติปืนใหญ่สนาม D-44 ขนาด 85 มิลลิเมตร ของสหภาพโซเวียต ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองถึงสงครามเย็น

อ่านต่อ