จีนเป็นเหตุให้โซเวียตไม่ส่งเอส-125 ให้เวียดนามเหนือในสงครามเวียดนาม

ระหว่างสงครามเวียดนาม สหภาพโซเวียตไม่ได้ส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-125 ให้เวียดนามเหนือ ส่งให้แต่ S-75 เท่านั้น

อ่านต่อ

ตั้งชื่อปืนใหญ่ตามชื่อดอกไม้ สไตล์โหดสัสรัสเซีย

ปืนใหญ่อัตตาจรของสหภาพโซเวียตและรัสเซียหลายรุ่นตั้งชื่อตามชื่อดอกไม้

อ่านต่อ