ทาจิกิสถานระดมพลป้องกันชายแดนติดอัฟกานิสถาน รัสเซียพร้อมให้การสนับสนุน

ทาจิกิสถานระดมกองหนุนสองหมื่นนายป้องกันชายแดนติดอัฟกานิสถาน รัสเซียพร้อมสนับสนุน ขณะที่ตาลีบันประกาศว่ากลุ่มตนไม่ใช่ภัยคุกคาม

ทาจิกิสถานระดมพลป้องกันชายแดนติดอัฟกานิสถาน รัสเซียพร้อมให้การสนับสนุน อ่านต่อ