รัสเซียเตือนว่าการโจมตีด้วยขีปนาวุธทุกชนิดต่อรัสเซีย จะถือเป็นการโจมตีด้วยนิวเคลียร์

รัสเซียเตือนว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ตอบโต้การโจมตีด้วยขีปนาวุธทุกชนิดต่อรัสเซีย ไม่ว่าจะติดหัวรบนิวเคลียร์หรือไม่

อ่านต่อ