ส.ส.อิรักเผย อิรักมีแผนจัดหา S-300 จากรัสเซีย แต่ระงับโครงการไว้ชั่วคราว

อิรักมีแผนจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-300 จากรัสเซีย แต่ระงับโครงการไว้ชั่วคราว

อ่านต่อ

รัฐสภาอิรักเรียกร้องรัฐบาลจัดหาอาวุธจากหลายแหล่ง ไม่พึ่งพาผู้ผลิตเพียงรายเดียว

รัฐสภาอิรักเรียกร้องให้รัฐบาลอิรักจัดหาอาวุธจากหลายแหล่ง ลดการพึ่งพาผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง

อ่านต่อ