รัฐสภาอิรักเรียกร้องรัฐบาลจัดหาอาวุธจากหลายแหล่ง ไม่พึ่งพาผู้ผลิตเพียงรายเดียว

รัฐสภาอิรักเรียกร้องให้รัฐบาลอิรักจัดหาอาวุธจากหลายแหล่ง ลดการพึ่งพาผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง

อ่านต่อ

อิรักอาจนำรถถังที-62 กลับมาใช้ใหม่ เนื่องจากขาดงบประมาณ

อิรักจะฟื้นสภาพรถถัง T-62 กลับมาใช้งานใหม่ หลังประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณในการจัดหารถถังรุ่นใหม่

อ่านต่อ