ยูเครนไม่พอใจที่ฮังการีซื้อก๊าซจากรัสเซียโดยไม่ผ่านยูเครน

ฮังการีซื้อก๊าซจากบริษัท Gazprom ของรัสเซียเป็นเวลา 15 ปี โดยใช้ท่อก๊าซผ่านเซอร์เบียและออสเตรีย

อ่านต่อ