กองทัพไทยกับปัญหายุทโธปกรณ์สูงอายุ

กองทัพไทยมียุทโธปกรณ์รุ่นเก่าที่ใกล้ถึงกำหนดปลดประจำการจำนวนมาก ไม่สามารถจัดหาของใหม่มาทดแทนได้ทัน

กองทัพไทยกับปัญหายุทโธปกรณ์สูงอายุ อ่านต่อ