เบลารุสเจรจาจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400 จากรัสเซีย

เบลารุสต้องการจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400 จากรัสเซียในราคาโปรโมชัน เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด

อ่านต่อ

ขีดความสามารถระบบป้องกันภัยทางอากาศของเมียนมาร์

เมียนมาร์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีเครือข่ายระบบป้องกันภัยทางอากาศเข้มแข็งที่สุดในอาเซียน

อ่านต่อ