บันทึกข้อตกลงบูดาเปสต์กับอาวุธนิวเคลียร์ของเบลารุส ยูเครน และคาซัคสถาน

เบลารุส ยูเครน และคาซัคสถานยอมปลดอาวุธนิวเคลียร์แลกกับการประกันความปลอดภัยจากสหรัฐฯ อังกฤษ และรัสเซียในบันทึกข้อตกลงบูดาเปสต์ แต่เอกสารนี้กลับใช้ไม่ได้จริง

บันทึกข้อตกลงบูดาเปสต์กับอาวุธนิวเคลียร์ของเบลารุส ยูเครน และคาซัคสถาน อ่านต่อ