T-Gewehr M1918 ปืนไรเฟิลต่อสู้รถถังรุ่นแรกของโลก

ประวัติปืนไรเฟิลต่อสู้รถถัง T-Gewehr M1918 ของเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

อ่านต่อ

กองพลน้ำเงิน (Blue Division): อาสาสมัครสเปนช่วยเยอรมันรบสงครามโลกครั้งที่สอง

แม้สเปนจะไม่ได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองอย่างเป็นทางการ แต่ก็มีการส่งอาสาสมัครหลายหมื่นนายไปช่วยเยอรมนีรบ เรียกว่ากองพลน้ำเงิน

อ่านต่อ

ปืนใหญ่ต่อสู้รถถัง Pak-38 ขนาด 50 มิลลิเมตรของนาซีเยอรมนี

ประวัติปืนใหญ่ต่อสู้รถถัง Pak-38 ขนาด 50 มิลลิเมตรของเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่สอง

อ่านต่อ

Pak-36 ปืนใหญ่ต่อสู้รถถังของเยอรมนีช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่สอง

ประวัติปืนใหญ่ต่อสู้รถถัง Pak-36 ขนาด 37 มิลลิเมตรของเยอรมนีในช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่สอง

อ่านต่อ