สมรภูมิป้อมปราการเบรสต์ (Brest Fortress) ป้อมปราการวีรชน

สมรภูมิป้อมปราการเบรสต์ ระหว่างกองทัพเยอรมันและสหภาพโซเวียตในสงครามโลกครั้งที่สอง

อ่านต่อ

ปฏิบัติการบาร์บารอสซ่า ตอนที่ 1 เปิดฉากมหาสงครามรักชาติ

จุดเริ่มต้นของปฏิบัติการบาร์บารอสซ่า นาซีเยอรมนีบุกสหภาพโซเวียตในสงครามโลกครั้งที่สอง

อ่านต่อ