กองทัพเรือรัสเซียเตรียมทดสอบระบบอาวุธในตู้คอนเทนเนอร์สำหรับเรือรบ

กองเรือภาคเหนือของรัสเซียจะเริ่มทำการทดสอบระบบอาวุธในตู้คอนเทนเนอร์สำหรับเรือรบ

อ่านต่อ