ภารกิจสุดท้ายของเรือประจัญบานยามาโตะ ปฏิบัติการเท็งโง

ปฏิบัติการครั้งสุดท้ายของเรือประจัญบานยามาโตะ เรือประจัญบานขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ในสงครามโลกครั้งที่สอง

ภารกิจสุดท้ายของเรือประจัญบานยามาโตะ ปฏิบัติการเท็งโง อ่านต่อ