เบลารุสลงนามจัดหาอาวุธหลายรายการจากรัสเซีย

เบลารุสจัดหารถหุ้มเกราะล้อยาง BTR-82A, เฮลิคอปเตอร์โจมตี Mi-35M และระบบป้องกันภัยทางอากาศจากรัสเซีย

เบลารุสลงนามจัดหาอาวุธหลายรายการจากรัสเซีย อ่านต่อ