การยืนหยัดครั้งสุดท้ายของสวิสการ์ด บททดสอบความจงรักภักดี

ค.ศ.1527 สวิสการ์ด 189 นายยืนหยัดปกป้องพระสันติปะปาจากทหารจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 20,000 นาย

อ่านต่อ