ไทยไม่ใช่ประเทศแรกที่สหรัฐฯเสนอขายรถหุ้มเกราะล้อยางสไตรเกอร์ (Stryker) ให้

สหรัฐฯเคยเสนอขายรถหุ้มเกราะล้อยางสไตรเกอร์ให้แคนาดา อิสราเอล และลิทัวเนีย ก่อนที่ไทยจะจัดหาสไตรเกอร์ในปี ค.ศ.2019

อ่านต่อ